Terug naar agenda

Obstetric Medicine XXII: Zwangerschap en Mental Health

Ede, 23 maart 2017

Met veel genoegen presenteren wij u het programma van het 22e symposium in de cyclus ‘Obstetric Medicine’. Ook nu is het thema Zwangerschap en Mental Health, maar in 2017 ligt het accent op verdieping van het psychisch welzijn van de zwangere vrouw én op aandacht voor haar zorgverlener.

Psychisch welzijn van de zwangere vrouw
Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft last van psychische klachten. De psychische klachten in de zwangerschap en postpartum worden vooral gekenmerkt door angst en depressie. Veel zwangerschapsspecifieke gebeurtenissen geven reden voor angst. De meeste zwangere vrouwen kunnen de onzekerheden die op hen afkomen op een gezonde manier verwerken, maar soms ontstaat een (angst)reactie die buiten proportie is. In toenemende mate staat deze problematiek in de belangstelling van allerlei zorgverleners en instanties. Uit de evaluatie van vorig jaar bleek een grote behoefte aan verdere verdieping. De focus ligt op praktische adviezen en handvatten om hechting en opvoedvertrouwen te bevorderen en angst en traumatische ervaring te reduceren.

Psychisch welzijn van de zorgverlener
Adequate communicatie tussen de zwangere vrouw en haar zorgverlener is van cruciaal belang om elkaar goed te begrijpen en tot de juiste beslissing en behandeling te komen. Hoe gaat de zorgverlener om met eigen emoties en soms frustratie als de communicatie niet goed verloopt? Ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer hebben vaak grote gevolgen, ook voor de zorgverlener. Incidenten kunnen aanleiding geven tot disfunctioneren, burnout, vroegtijdig stoppen met werken of zelfs suïcide. Wat is het risico op defensief medisch handelen na een incident en wat zijn de gevolgen voor de dagelijkse praktijk? Steeds vaker is er een meningsverschil over het obstetrisch beleid tussen de zwangere vrouw en haar zorgverlener. Wat zijn dan de rechten en de plichten van een ieder en wat kunnen de juridische en tuchtrechtelijke gevolgen zijn? Hoe kan professioneel handelen van de zorgverlener worden bevorderd bij al deze perikelen?

Het symposium beoogt een overzicht te geven van bestaande kennis met de nadruk op recente ontwikkelingen en op praktische adviezen.

Datum 23 maart 2017
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Geaccrediteerd door NVOG, KNOV, Verpleegkundig Specialistenregister, Kwaliteitsregister V&V, BEN, NVvP en NIP (5 pnt) en FGzPt (3pnt).
Bij voldoende belangstelling uit andere doelgroepen wordt accreditatie aangevraagd bij betreffende organisatie.

Downloads

Folder


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en betalen (tot 3 weken van tevoren):

Arts € 189,-
Niet-arts € 169,-

Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd.

Doelgroep

Gynaecologen, verloskundigen, psychiaters, (klinisch) psychologen, kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kraamverzorgenden, zorgverleners in de GGZ/psychiatrie en juristen in Nederland en Vlaanderen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom