Terug naar agenda

Echtscheiding - als je wereld zich splitst

Ede, 27 januari 2017

Kind in de knel 2

Jaarlijks besluiten zo’n 35.000 stellen met minderjarige kinderen hun relatie te beëindigen. Als ouders gaan scheiden betekent dit voor een kind ten eerste verlies en verdriet. Maar het heeft meer en bovendien langdurige consequenties. In Nederland hebben honderdduizenden kinderen te maken met omgangsregelingen, loyaliteitsconflicten, hechtingsproblematiek, stiefouders, samengestelde gezinnen enz. Wat doet dit alles met hen?

Tijdens deze dag gaan we in op diverse gevolgen van een scheiding voor de betrokken kinderen. Wat kan het effect zijn op hun ontwikkeling op korte en op langere termijn? Hoe zit het met de hechting, het houden van beide ouders, loyaliteit en dergelijke als je niet meer in één huis woont? Soms verdwijnt een ouder (tijdelijk) helemaal uit beeld, wat zijn hiervan de consequenties? Wat betekent het voor een kind als er een nieuw gezin wordt gevormd?

Naast het in kaart brengen van de gevolgen, bespreken de prominente sprekers oplossingsrichtingen om de kinderen te begrijpen en te begeleiden. Zo wordt ingegaan op de rol die een kindbehartiger kan spelen, aan de hand van casuïstiek wordt dit geconcretiseerd. En Villa Pinedo informeert u over het recent gestarte ‘Buddy project’. Vanuit verschillende invalshoeken krijgt u handreikingen die u zullen helpen in het werken met kinderen en hun ouders als hun wereld zich splitst.

Datum 27 januari 2017
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG, Kwaliteitsregister V&V, Register vaktherapie (geldt ook voor NVVS), MfN en NOvA (5 pnt), Registerplein (2 pnt vrije ruimte), NVRG (5 pnt) en SKJ (2,5 pnt); aangevraagd bij NIP/NVO. Bij voldoende belangstelling uit een discipline zal aanvullend accreditatie worden aangevraagd.

Downloads

Folder


Inschrijfgeld

Vroegboeken en betalen (tot 3 weken tevoren): € 195,-. Standaardprijs: € 225,-.

Bij tegelijk inschrijven van 3 of meer personen uit dezelfde organisatie geldt een korting van € 20,- per deelnemer. Groepskortingen worden achteraf niet meer toegekend.

Doelgroep

Jeugdartsen, kinder- en jeugdverpleegkundigen, familierecht advocaten, mediators, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, (school)maatschappelijk werkers, kindercoaches en –therapeuten, systeemtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, vaktherapeuten, speltherapeuten, jeugdzorgwerkers en andere belangstellenden