Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

ARTIS Symposium: Freud in de 21e eeuw?

23 juni 2017, Amsterdam

Vaak verloopt de geschiedenis niet zo lineair als mensen wel denken. Wat ooit overwonnen scheen, komt dan toch weer terug – soms in aangepaste vorm. Je zou dat met recht de dialectiek van de geschiedenis kunnen noemen. Wie dacht dat de mensheid evolueerde van een irrationele naar een rationele levenshouding moet zich langzamerhand toch vragen stellen, nu de onderbuik steeds meer het hoofd vervangt als plaats waar beslissingen tot stand komen.

Dat Freud het irrationele benadrukte als bron van menselijk gedrag, werd hem in zijn eigen tijd al niet steeds in dank afgenomen, maar in de laatste decennia leek daarmee wel definitief te zijn afgerekend. Freud een charlatan noemen, werd gemeengoed. In de psychiatrie en psychologie raakte zijn naam in het vergeetboek.

Maar is dat dus terecht? Hebben we de rationaliteit van mensen de laatste tijd niet overschat? Komen we daardoor niet steeds voor onverwachte politieke ontwikkelingen te staan? Heeft de neurowetenschap ons de behandelmogelijkheden gegeven waarop we in de laatste decennia hadden gehoopt? Is er, kortom, ruimte voor een herwaardering van het irrationele als motief voor menselijk handelen? En als dat zo is, heeft Freud ons dan nu weer iets te zeggen? Wat is dat dan?

Tijdens het Artis Symposium van 2017 zullen we proberen zulke vragen te beantwoorden. Sprekers vanuit relevante disciplines zullen vertellen wat Freud c.q. de psychoanalyse in onze tijd nog zou kunnen bijdragen aan het begrijpen van menselijk gedrag in het algemeen, en dat van patiënten met psychische ontregelingen in het bijzonder. Zoals altijd zal uw bijdrage aan de discussie zeer worden gewaardeerd.

Datum 23 juni 2017
Locatie Koninklijk Instituut voor de Tropen
Plaats Amsterdam

Accreditatie

Toegekend door NVvP, ABSG (NVVG) en NVP (5 pnt)

Inschrijfgeld

Vroegboekprijs:  € 259,-

Arts-assistenten en psychotherapeuten i.o. komen in aanmerking voor een reductie van € 20,-

Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd

Doelgroep

Psychiaters, verzekeringsartsen en andere belangstellenden

ARTIS Symposium: Freud in de 21e eeuw?

Amsterdam, 23-06-2017

Houd mij op de hoogte

* Deze velden zijn verplicht

Twitter

Klik hier voor alle tweets