Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

De Kinderkamer: het Cavum Uteri

18 januari 2018, Utrecht

Let op gewijzigde locatie: Utrecht ipv Bunnik

Kennisverrijking voor gynaecologen en verloskundigen

De verloskunde en gynaecologie is het medisch specialisme dat zich richt op de voortplanting, op de baring in al zijn facetten en op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen. Door de snelle ontwikkelingen op diverse deelgebieden en verdergaande differentiatie is het niet meer goed mogelijk om het gehele vakgebied in volle omvang uit te oefenen.

Al langere tijd gaan er dan ook stemmen op om de opleiding op te splitsen in verloskunde en gynaecologie. Echter, de diverse deelgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet goed zonder elkaar. Het nieuwe Minimaal Invasief Gynaecologisch Centrum UMCU vormt een verbindende schakel tussen de diverse vakgebieden binnen het speerpunt Childhealth van het UMCU.

De uterus en het endometrium zijn mede bepalend voor het ontstaan van een zwangerschap, de ontwikkeling van de placenta en de duur van het intra-uterien verblijf van het ongeboren kind in de prenatale ‘Kinderkamer’. Diverse ‘kinderkamer’ gerelateerde problemen passeren deze dag de revue en illustreren de nauwe verbondenheid tussen de verloskunde en de (uro)gynaecologie.

Datum 18 januari 2018
Locatie Galgenwaard
Plaats Utrecht

Accreditatie

Toegekend door NVOG (4 pnt) en KNOV (4 pnt/A).

Inschrijfgeld

Vroegboeken en betalen (tot 3 weken tevoren): € 199,-.
Standaardprijs: € 229,-.

Doelgroep

Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verloskundig geïnteresseerde huisartsen en overige geïnteresseerden

De Kinderkamer: het Cavum Uteri

Utrecht, 18-01-2018

Houd mij op de hoogte

* Deze velden zijn verplicht

Twitter

Klik hier voor alle tweets