Terug naar agenda

Eetstoornissen – Vederlichte lijven, loodzware gevolgen

Hilversum, 24 april 2018

Let op: nieuwe datum!

Een eetstoornis gaat niet over eten... Dat is een veelgehoorde bewering wanneer je praat met mensen die zelf ervaring hebben met een eetstoornis of de ziekte van dichtbij hebben meegemaakt (zie ook video in rechterkolom).

Maar waar gaat het dan wel over? Wat gebeurt er geestelijke en lichamelijk wanneer de eetstoornis eenmaal zijn / haar intrede heeft gedaan? De ziekte blijft fascineren en frustreren, temeer daar het soms zo moeilijk blijkt iemand te motiveren en te helpen. Wat kun je, mag je en wil je als hulpverlener tijdens het traject, van preventie en tijdens al de fases die daarna komen? Het doel van dit symposium is elkaar te informeren over de meest recente inzichten op het gebied van etiologie, preventie, behandeling, communicatie en onderzoek. We nodigen jullie uit in gesprek te gaan met elkaar en te leren van elkaars expertise.

Kortom, een dag om niet te missen!

Datum 24 april 2018
Locatie Gooiland
Plaats Hilversum

Accreditatie

Aangevraagd bij NVK, ABSG, NIP/K&J, OG, ABC1, NIV, ABAN, Kwaliteitsregister V&V, ADAP (diëtisten), VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen kindermishandeling) en SRVB

Media

Downloads

Programma

Poster


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en betalen (tot 3 weken van tevoren)

Verpleegkundigen € 179,-
Overigen € 199,-

Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met €30,- verhoogd

Doelgroep

(Kinder)psychologen, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, onderwijs (mentoren/ studieloopbaanbegeleiders, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, afdelings- en teamleiders), diëtisten, kinder-jeugdpsychiatrie, orthopedagogen, (medisch) (school)maatschappelijk werk, PMT (psychomotorische groepen), motorische therapie, ervaringsdeskundigen, huisartsen, sociotherapeuten, internisten.

Let op: nieuwe datum!