Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Uitbehandeld – en dan?

19 september 2017, Amsterdam

‘Uitbehandeld’: hoe vaak wordt dat niet tegen patiënten in de GGZ gezegd? Er wordt geen winst meer geboekt en dus wordt het contact beëindigd. De eerste lijn moet het maar zien op te vangen. Zo vreemd is het dan niet dat ‘uitzichtloosheid’ van het lijden ook in de GGZ steeds vaker tot de optie leidt om euthanasie te overwegen.

Over euthanasie in de psychiatrie wordt verschillend gedacht, maar dat is uitdrukkelijk niet het onderwerp van dit symposium. Wat ons nu belangrijk lijkt, is ons af te vragen wat we eigenlijk bedoelen met dat ‘uitbehandeld’. Wanneer is iemand met suikerziekte of reuma dan uitbehandeld? Wordt die opgegeven door zijn specialist of huisarts? Psychiatrische patiënten lijden net zo goed aan chronische of chronisch-recidiverende ziekten. Hebben zij dan geen vraag waarop we hun juist in de GGZ en de eerste lijn een antwoord schuldig zijn? Hoe kunstmatig is het om onderscheid te blijven maken tussen ‘cure’ en ‘care’?

Wat hebben psychiatrische patiënten nodig, die niet meer beter zullen worden? Stabilisatie, ondersteuning, ‘empowerment’ – maar is dat genoeg? Moeten we om hun lijden te verlichten niet eerst dat lijden beter definiëren? Als lichamelijke palliatie onder meer het wegnemen van pijn en misselijkheid is, wat kunnen we dan wegnemen bij onze chronische psychiatrische patiënten – in plaats van hen als ‘uitbehandeld’ op te geven?

We willen met dit symposium een aanzet geven om het denken over ‘uitzichtloosheid’ in de psychiatrie op gang te brengen. We hopen dat u vanuit uw achtergrond en ervaring aan dit gesprek wilt bijdragen. Zodat een begrip als ‘uitbehandeld’ kan worden uitgebannen uit het psychiatrisch domein, en er - juist ook voor de ‘uitzichtloze’ patiënten - perspectief op verlichting van hun lijden kan ontstaan.

Datum 19 september 2017
Locatie Planetarium
Plaats Amsterdam

Accreditatie

Toegekend door NVvP, NVP, FGzPt, VSR (5 pnt)
Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Standaardprijs: € 219,-.

Doelgroep

Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, SPV-ers, maatschappelijk werkers, GGZ bestuurders en beleidsmakers en andere belangstellenden

Uitbehandeld – en dan?

Amsterdam, 19-09-2017

Houd mij op de hoogte

* Deze velden zijn verplicht

Twitter

Klik hier voor alle tweets