Terug naar agenda

Grootstedelijke Perinatale Gezondheid 4

Rotterdam, 28 november 2017

Zorg voor kwetsbare zwangeren en haar gezin

Sociale verloskunde gaat over een gezond begin van het leven voor iedereen. Zo kunnen we gezondheidsverschillen al bij de geboorte terugdringen. Dat betekent zorg op maat en samenwerking tussen zorgverleners en gemeenten, voor toekomstige en aanstaande ouders en hun kinderen. Alleen dan kunnen de negatieve effecten worden tegengegaan van de armoedeval op de gezondheid van toekomstige generaties en worden ouders versterkt in hun ouderschap.

Maar hoe doen we dat?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve discussiesessies met kopstukken uit de (geboorte)zorg, sociaal domein en gemeenten laten we mogelijkheden zien om op een effectieve wijze gebruik te maken van elkaars expertise. Aan het einde van deze dag heeft u voldoende handvatten om samen met partners in het medische en sociale domein in uw gemeente en regio de juiste zorg en aandacht te geven aan kwetsbare zwangeren en gezinnen.

Datum 28 november 2017
Locatie De Doelen
Plaats Rotterdam

Accreditatie

Toegekend door NVK, ABSG, Kwaliteitsregister V&V (5 pnt), KNOV (4,5 pnt/cat. A), NVOG (4 pnt) en het Kenniscentrum Kraamzorg (4,5 pnt).


Inschrijfgeld

Vroegboeken en betalen (tot 3 weken tevoren): € 199,-. Standaardprijs: € 229,-.

Doelgroep

Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, kraamverzorgenden, cliëntvertegenwoordigers, (medisch) maatschappelijk werkers, bestuurders en managers van organisaties in de kraamzorg, de JGZ en uit geboortezorgorganisaties, beleidsmedewerkers van GGD en gemeenten