Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Liever liefde dan de beste buggy (Kind in de knel 3)

22 februari 2018, Lunteren

Voorkomen van ernstige gevolgen voor het kind bij conflicten tussen hun ouders

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn leven met optimale kansen op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit gaat niet vanzelf. De komst van een kind brengt veel verandering teweeg voor de ouders en hun onderlinge relatie; zozeer dat 83% van alle jonge ouders te maken krijgt met een relatiecrisis. Ruim 30% van de stellen vraagt een echtscheiding aan en hiervan ontaardt 20% in een vechtscheiding. Het totale spectrum van relatie issues brengt veel kinderen in schadelijke situaties met ernstige gevolgen.

Tussen de 30 en 40% van alle thuiswonende kinderen groeien daardoor op in een problematische of  onveilige thuissituatie. Dit is zo ernstig dat tenminste één op de zeven jonge kinderen hierdoor psychische problemen heeft die hun ontwikkeling ernstig beïnvloeden.

Dit kunnen we niet langer laten gebeuren!

Tijdens dit symposium staan drie onderwerpen centraal:
• het voorkomen van scheidingen bij ouders met heel jonge kinderen
• het terugdringen van vechtscheidingen
• het verminderen van het aantal tweede scheidingen

Met als allerbelangrijkste doel kinderen in de knel te ondersteunen en handvatten aan ouders te bieden om de verandering in hun partnerrelatie na de komst van een kind in goede banen te leiden.

Concrete stappen
Deze dag is bedoeld voor professionals die niet langer willen toekijken maar concrete stappen willen zetten. Met name om preventief beleid in gang te zetten dat kinderen beschermt tegen de gevolgen van conflicten tussen hun ouders. Als we dit onderwerp bij de kop vatten worden daarmee veel issues rond kinderen (zoals externaliserende problematiek, hechtingstoornissen) aangepakt.
Je ontvangt veel praktische informatie om direct in je eigen werkomgeving met  de geschetste thematiek aan de slag te gaan.

Datum 22 februari 2018
Locatie de Werelt
Plaats Lunteren

Accreditatie

Toegekend ABSG, NVRG, NOvA (5 pnt), Kwaliteitsregister V&V (jeugdvpk en kindervpk, 6 pnt), Registerplein (2 pnt, zie GAIA voor details), Register Vaktherapie en SKJ (5 pnt), MfN (5 pnt, cat 2) en NIP/NVO (herregistratie 5 pnt, opleiding zie PE-online)

Inschrijfgeld

Vroegboeken en betalen (tot 3 weken tevoren): € 210,-.
Standaardprijs: € 240,-.

Inschrijfgeld is inclusief het cursusmateriaal Liever liefde dan de beste buggy. U ontvangt dit op het symposium om direct aan de slag te gaan!

Bij 4 of meer tegelijk inschrijvende en betalende deelnemers van dezelfde organisatie geldt een korting van € 20,- per deelnemer.

Doelgroep

Jeugdartsen, kinder- en jeugdverpleegkundigen, familierecht advocaten, mediators, gezins- en relatietherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (school)maatschappelijk werkers, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, kindercoaches en –therapeuten, vaktherapeuten, speltherapeuten en andere belangstellenden

Liever liefde dan de beste buggy (Kind in de knel 3)

Lunteren, 22-02-2018

Houd mij op de hoogte

* Deze velden zijn verplicht

Twitter

Klik hier voor alle tweets