Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Acute verslechtering bij thuiswonende ouderen

25 januari 2018, Utrecht

“Ouderen wonen langer thuis, de vraag wat goede zorg is bij acute verslechtering van hun gezondheid hebben we nog niet beantwoord”

Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Landelijk en lokaal beleid ondersteunt die wens. Thuiswonen gaat vaak ook lange tijd goed, maar als er iets mis gaat, kan het met de gezondheid snel achteruit gaan. Acuut en adequaat handelen is dan gewenst. Dit congres belicht deze cruciale, complexe fase waarin verschillende professionals, mantelzorgers en de ouderen zelf elkaar proberen te vinden.

Wat betekent ‘eigen regie’ in deze fase? Wat is ‘acceptabel’ in de thuissituatie? En ‘goede zorg’, wat is dat dan eigenlijk? Welke juridische ruimte is er voor het samenspel tussen mantelzorgers, verschillende professionals en de oudere? Wat betekent ‘verantwoordelijkheid’ in deze?

De balans in het lichaam van ouderen is zo fragiel dat een op het oog kleine gebeurtenis grote gevolgen kan hebben. Welke kleine signalen kondigen de aanstaande acute verslechtering bij een oudere aan en hoe herkennen we deze signalen? Wat kan technologie hierbij betekenen? En wat zijn, wanneer deze dergelijke ‘tipping points’ zich voordoen, nog de mogelijkheden voor zorgverleners?

Over deze en andere vragen gaan we met elkaar in discussie en zoeken we naar antwoorden. Er is zonder meer ruimte voor uw inbreng op een thema dat in deze samenleving almaar actueler is geworden.

Datum 25 januari 2018
Locatie Galgenwaard
Plaats Utrecht

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (Verenso/CvAH), NVKG, VSR, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V (alle disciplines) (5 pnt)

Inschrijfgeld

Vroegboeken en betalen (tot 3 weken tevoren): € 219,-.
Standaardprijs: € 249,-.

Doelgroep

Specialisten oudergeneeskunde, geriaters, huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten

Acute verslechtering bij thuiswonende ouderen

Utrecht, 25-01-2018

Houd mij op de hoogte

* Deze velden zijn verplicht

Twitter

Klik hier voor alle tweets