Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Obstetric Medicine XXIII: Zwangerschap en Mental Health

22 maart 2018, Ede

In 2018 ligt het accent op de kwetsbare zwangere vrouw, zowel door psychiatrische als sociale problematiek ingegeven. Het belangrijkste doel is u concrete informatie en voorbeelden te geven waar u in de praktijk zelf mee uit de voeten kunt.

Wanneer twijfel bestaat over de veiligheid van het kind en de cliënt geen toestemming geeft gegevens op te vragen, komt de zorgverlener in een spagaat terecht wat betreft de dossiervoering. Juridische aspecten van dossiervoering komen aan bod en daarnaast worden adviezen gegeven om tactvol een melding te doen bij Veilig Thuis. De ethische aspecten van autonomie worden besproken in de tweede plenaire lezing.

Gedurende de dag wordt u meegenomen in twee casus waarbij diverse aspecten van multidisciplinaire zorg voor vrouwen met psychische en psychosociale problematiek de revue passeren. Verschillende presentaties richten zich op de rol van, en mogelijkheden voor samenwerking met wijkteams, gespecialiseerde kraamzorg en Infant Mental Health specialisten. Begeleiding bij stoppen met roken en effecten van psychofarmaca op de neonaat komen eveneens aan bod. Het is vaak een uitdaging voor zorgverleners om op een goede manier zorg te bieden aan vrouwen met een persoonlijkheidsstoornis, waarbij signalering van problemen én het behouden van vertrouwen soms op gespannen voet met elkaar staan. Hier krijgt u tips en adviezen voor gepresenteerd.

Datum 22 maart 2018
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, VVAK, KNOV, FGzPt, Verpleegkundig Specialisten Register, Kwaliteitsregister V&V (5 pnt) en NIP (6 pnt); aangevraagd bij KCKZ.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en betalen (tot 3 weken van tevoren):

Artsen € 199,-
Niet-artsen € 179,-

Bij inschrijven en betalen binnen 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd.

Doelgroep

Gynaecologen, verloskundigen, (gezondheidszorg)psychologen, vertrouwensartsen, verpleegkundigen O&G, verpleegkundig specialisten en kraamverzorgenden

Obstetric Medicine XXIII: Zwangerschap en Mental Health

Ede, 22-03-2018

Houd mij op de hoogte

* Deze velden zijn verplicht

Twitter

Klik hier voor alle tweets