Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Het leven na de intensive care – wat wilde de patiënt?

15 maart 2018, Rotterdam- Blijdorp

Reanimatie en orgaanondersteunende therapieën op de intensive care redden levens. Maar hoe ziet het leven na de intensive care eruit? Waren die behandelingen wel gewenst?

Door de vele beslissingen voorafgaand aan de opname, kan het gebeuren dat er niet of onvoldoende met de patiënt wordt gesproken over wat hij of zij wil. Achteraf kan dat grote problemen opleveren met de patiënt of de familie. Bijvoorbeeld omdat zij zeggen: dit wilden wij niet.

Hoe voorkom je dat? Hoe zorg je dat dit essentiële gesprek er niet bij inschiet? Wie neemt het initiatief, hoe stemmen eerste en tweede lijn met elkaar af? En wie heeft de regie, de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde of de specialist?

Over deze vragen gaat de bijeenkomst ‘Het leven na de intensive care – wat wilde de patiënt?’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verenso en SCEM.

Met:
Sander de Hosson, longarts en specialist op het gebied van longkanker en palliatieve zorg
Lode Wigersma, voorzitter van de NVAG
Suzanne van de Vathorst, ethicus
Alex van der Male, kaderarts palliatieve zorg en werkzaam in een hospice
Dave Tjan, anesthesioloog-intensivist en co-auteur artikel 'Behandeling op de IC: stoppen of doorgaan?'
Franca Horstink-Wortel, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg
Liesbeth van der Jagt, manager NHG Scholing

Het programma begint om 18.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 17.30 uur) en eindigt circa 21.40 uur.

N.B. Het NHG en SCEM organiseren, als vervolg op deze nascholingsbijeenkomst, de cursus ‘'Tijdig spreken over het levenseinde'. Deze cursus helpt u een goed gesprek te voeren met (pre)terminale patiënten over zinvolle en haalbare behandelingen. Deze NHG Verkorte StiP-cursus vertaalt het concept van Advance Care Planning naar eigen casuïstiek, aan de hand van discussies en opdrachten. Er zijn twee trainingsmodules van elk twee uur en er is één praktijkopdracht. De cursus is bedoeld voor groepen huisartsen (bijvoorbeeld toetsgroepen), individuele huisartsen en medisch specialisten.

Datum 15 maart 2018
Locatie Van der Valk Hotel
Plaats Rotterdam- Blijdorp

Accreditatie

Toegekend door ABAN (4 punten)

Inschrijfgeld

Vroegboeken en betalen (tot 3 weken tevoren): € 175,-.
Standaardprijs: € 225,-.

AIOS genoemde specialismen / medisch studenten: € 75,-

Doelgroep

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen, intensivisten, longartsen, oncologen, neurologen, cardiologen, hematologen, AIOS, andere geïnteresseerde artsen en geneeskundestudenten

Het leven na de intensive care – wat wilde de patiënt?

Rotterdam- Blijdorp, 15-03-2018