Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar agenda

Uitval na een arbeidsconflict, ziek of niet?

16 mei 2018, Ede

Na jaren noeste arbeid hoort een werknemer dat hij eigenlijk onvoldoende functioneert. Hij wordt boos, heeft een hooglopende discussie met zijn leidinggevende, vertrekt en meldt zich enige uren later ziek.

Is in zo’n geval sprake van ziekte door een arbeidsconflict? Moet de werkgever het loon doorbetalen? En moet hij dat dan doen wegens ziekte van de werknemer, of omdat de werknemer door het conflict niet aan het werk kan? Kan de werkgever het loon weigeren als de werknemer niet op het werk verschijnt, zelfs als dit door het conflict komt? Draagt de mededeling van de bedrijfsarts dat sprake is van ‘situatieve ongeschiktheid’ bij aan een oplossing of schept dit alleen maar extra verwarring? En wat te denken van het advies dat ‘partijen er goed aan doen het gesprek aan te gaan’ of te ‘mediaten’? Vormen arbeidsconflicten een extra risico voor tuchtzaken?

Deze dag maakt u wegwijs in de medische en juridische valkuilen bij deze problematiek. Ervaren professionals uit de diverse betrokken disciplines belichten de verschillende aspecten van een ziekmelding na of in combinatie met een arbeidsconflict. Er is veel aandacht voor de praktische en arbocuratieve aspecten waar u mee te maken krijgt.
Ook komen achtergronden en ontstaan van het probleem aan de orde, en mogelijkheden voor herstel. En we bespreken hoe u de lastige gesprekken in een dergelijke situatie zo rustig en effectief mogelijk kunt laten verlopen.

Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid ook uw eigen vragen en casuïstiek te bespreken met docenten en mede-cursisten, waardoor de praktische relevantie groot is.

Datum 16 mei 2018
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt), Nederlandse Orde van Advocaten (5 PO-punten) en NVvA (2 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 495,-

Doelgroep

Bedrijfs- en verzekeringsartsen, rechters en hun juridische ondersteuning, advocaten, juridisch adviseurs en andere belangstellenden

Uitval na een arbeidsconflict, ziek of niet?

Ede, 16-05-2018

Houd mij op de hoogte

* Deze velden zijn verplicht

Twitter

Klik hier voor alle tweets