Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Verenso voorjaarscongres: Dilemma's in de psychogeriatrie

31 mei 2018, Apeldoorn

Verenso nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het Verenso-congres ‘Dilemma’s in de psychogeriatrie’ op donderdag 31 mei 2018 in Orpheus te Apeldoorn.

Onze dagelijkse praktijk staat bol van de dilemma's in de zorg en behandeling van onze patiënten. Dit keer hebben we ervoor gekozen om specifiek te kijken naar de psychogeriatrische patiënt in al haar facetten.

Wat ons specialisten ouderengeneeskunde kenmerkt is onze holistische benaderingswijze, maar dat betekent niet dat onze dag niet bol staat van het omgaan met dilemma's. Waar kiezen we voor? Hoe kiezen we? Kijken we uitsluitend naar richtlijnen en evidence? Of is er ruimte voor alternatieve benaderingen? Hoe kies je positie in het huidige euthanasiedebat en wat is je standpunt naar de patiënt toe? En zien we domotica als vrijheidverruimend of als vrijheidsbeperkend? Op ons voorjaarscongres zoeken wij een antwoord op deze en andere dilemma’s.

We hebben hiervoor een boeiend en interactief programma opgesteld waarin wij deze materie onderzoeken. Een keur van uitgelezen sprekers staat klaar om ons mee te nemen en te ondersteunen op deze zoektocht. Onze hoofdspreker professor June Andrews uit Sterling schetst de dilemma’s van de wil om vaker niet-medicamenteuze interventies toe te passen in een dagelijkse praktijk van schaarste aan voldoende deskundig personeel. Moet je keuzes maken om te investeren in deskundigheid van personeel, het binden van personeel, of in een veiliger en minder vervreemding oproepende woonomgeving voor de patiënten? June Andrews zal met de blik van een buitenstaander, maar ook vanuit haar ervaring als verpleegkundige, onze keuzes daarin van een onderbouwing voorzien.

Dit en meer komt aan de orde op donderdag 31 mei.

Datum 31 mei 2018
Locatie Orpheus
Plaats Apeldoorn

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABC1 (Verenso / 5 pnt en 1 pnt voor lunchsessie) en VSR (6 pnt)
Specialisten kunnen gebruik maken van de '25%-regeling nascholing buiten het vakgebied' om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

 Lid Verenso  € 285,-
 Aios  € 115,-
 Senior leden  € 115,-
 Overige belangstellenden  € 400,-

Bij inschrijven en betalen binnen 3 weken voorafgaand aan het congres wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd.

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, sociaal geriaters en aios ouderengeneeskunde. Ook van harte welkom zijn klinisch geriaters en andere medisch specialisten, huisartsen, ouderenpsychiaters, psychologen, artsen verstandelijk gehandicapten, fysiotherapeuten en verpleegkundig specialisten

Verenso voorjaarscongres: Dilemma's in de psychogeriatrie

Apeldoorn, 31-05-2018

Houd mij op de hoogte

* Deze velden zijn verplicht

Twitter

Klik hier voor alle tweets