Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Hoogbegaafd, dubbel bijzonder of meer?!.....

11 oktober 2018, Ede

Hoogbegaafdheid lijkt makkelijk herkenbaar. Een kind dat hoge cijfers haalt, altijd met zijn neus in de boeken zit of een klein professortje lijkt. Toch? Nee. Het gaat bij hoogbegaafdheid niet om slim zijn. Het belangrijkste kenmerk is dat kinderen een totaal andere ontwikkeling doormaken.

Het belangrijkste kenmerk is dat kinderen een totaal andere ontwikkeling doormaken. Hoogbegaafdheid is iets positiefs, maar wanneer het niet (h)erkend wordt, kan het ook leiden tot (gedrags)problemen zoals driftbuien, onderpresteren, problemen in communicatie met andere kinderen en leraren, faalangst en het missen van aansluiting bij leeftijdgenoten. Dit vraagt om een goede begeleiding van de omgeving zoals ouders, leraren en zorgprofessionals.

Op dit symposium maakt u kennis met hoogbegaafdheid in al zijn facetten. U leert het te herkennen, ook al op zeer jonge leeftijd. En u komt erachter hoe (gedrags)problemen die kunnen lijken op bijvoorbeeld autisme, ADHD en ODD, ook anders begrepen kunnen worden vanuit het perspectief van hoogbegaafdheid. Vaak worden kenmerken van begaafdheid ten onrechte voor een stoornis aangezien. Een juiste diagnose en een goede duiding van het gedrag zijn onmisbaar voor het écht begrijpen van een kind om tot een goede aanpak te komen die op de behoeften en individuele ontwikkelingsmogelijkheden is afgestemd.

Diverse deskundige sprekers vertellen u er alles over. Zoals de Vlaamse hoogleraar Tessa Kieboom, die u vertrouwd maakt met het complexe verschijnsel en ingaat op de vraag of hoogbegaafdheid in voldoende mate wordt herkend door zorgprofessionals. Lisanne van Nijnatten gaat in op de diagnostiek en behandeling. Psycholoog Janneke van Olphen legt uit wat we bedoelen met een hooggevoelig kind met een sterke wil en Floor Raeijmaekers vertelt over het belang van een ‘groeimindset’ bij hoogbegaafde kinderen. Arjan van Dijk spreekt over de begaafde leerlingen zonder andere diagnose met een hoger risico op uitval. Desirée Houkema sluit de dag af met een visie op begaafdheid die recht doet aan diversiteit en creativiteit, reflecteert op persoonlijke ervaringen en formuleert inzichten die gedurende de dag voorbij zijn gekomen.

Leer alles over hoogbegaafdheid, mis deze dag niet!

Datum 11 oktober 2018
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG (JGZ), NIP/NVO (zie PE-online voor details),
SKJ en Registerplein (5 pnt) en Kwaliteitsregister V&V (4 pnt)
Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 195,-
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 225,-

Doelgroep

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen, (school)maatschappelijk werkers, remedial teachers, intern begeleiders, leraren BO en VO, leerplichtambtenaren, gedrags- en cognitief therapeuten, sociale wijkteams, kindercoaches en -therapeuten en andere belangstellenden

Hoogbegaafd, dubbel bijzonder of meer?!.....

Ede, 11-10-2018