Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

(Stief)kind in de knel 4

1 november 2018, Lunteren

Emoties, dilemma’s en conflicten in het samengestelde gezin
Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen loopt uit op een tweede scheiding. Hoe komt dat?

(Stief)ouders weten vaak niet waar ze aan beginnen als ze twee gezinnen samenvoegen. De bedoelingen zijn goed en de verwachtingen hoog. Maar in de praktijk blijkt de komst van een stiefouder toch lastig. Veel kinderen kunnen er maar moeizaam aan wennen. Er ontstaan dilemma’s, tegengestelde belangen en uiteenlopende emoties, waarbij gevoelens van onrechtvaardigheid een grote rol spelen. Conflicten liggen op de loer waardoor kinderen opnieuw in de knel kunnen komen.

Hoe kunnen zorgprofessionals ertoe bijdragen dat samengestelde gezinnen wél slagen? Daarover gaat dit symposium. Aan de orde komen:
• welke morele dilemma’s en strijdpunten zijn er in het samengestelde gezin?
• welke rol spelen emoties als verdriet, angst, woede en schaamte?
• waarom is rechtvaardigheid zo belangrijk voor zowel ouders als kinderen?

Sprekers over deze onderwerpen zijn filosoof Corrie Haverkort, pedagoog en mediator Marlijn Kooistra en vFAS advocaat Aleide Hendrikse. Neuroloog Barend van Kooten vertelt wat conflicten doen met je brein. Ervaringsdeskundigen van Villa Pinedo vertellen hoe zij de nieuwe liefde van hun ouder ervaren. Opvoedkundige en puberexpert Marina van der Wal sluit de dag af.

Deze dag krijgt u inzicht in de complexe dynamiek van het samengestelde gezin. U leert hoe u ouders en kinderen kunt helpen, onder meer door ‘recht doen aan elkaar’ en ‘verbindend gezag’ in het gezin te introduceren.

Datum 1 november 2018
Locatie De Werelt
Plaats Lunteren

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG, NOvA, NIP/NVO, Kwaliteitsregister V&V, Registerplein, MfN (cat. 1A) (5 pnt) en SKJ, NVRG (6 pnt)
Bij voldoende belangstelling uit een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 217
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 247

Het inschrijfgeld is inclusief het cursusmateriaal 'Van woede naar redelijkheid'. U ontvangt dit op het symposium.

Doelgroep

Jeugdartsen, kinder- en jeugdverpleegkundigen, familierechtadvocaten, mediators, kinder- en jeugdpsychologen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, kindercoaches en –therapeuten en andere belangstellenden

(Stief)kind in de knel 4

Lunteren, 01-11-2018