Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Het kind online: tussen feit en fabel

4 december 2018, Lunteren

De gevolgen van overmatig internetgebruik bij kinderen

Het leven van een opgroeiend kind heeft een andere dimensie gekregen dan pakweg 15 jaar geleden. Door de komst van internet, smartphones en gaming brengen kinderen dagelijks vele uren online door.

Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee in de wereld van het online kind. U leert meer over de gevolgen van overmatig internetgebruik voor de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van het kind. Aan bod komen ogen, de fijne motoriek, rug- en nekklachten, hersenontwikkeling, verslaving, concentratie en meer. U krijgt antwoorden op vragen als ‘welke behandelmogelijkheden zijn er?’ en ‘wat zijn de positieve kanten aan deze nieuwe wereld op sociaal en emotioneel vlak voor kinderen?’

Aan het einde van ieder tijdsblok gaat u gezamenlijk actief in gesprek met de deskundigen waarin beleid rond fysieke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en mentale ontwikkeling van het kind online wordt vastgesteld.

N.B. Komt u met het openbaar vervoer: er rijdt een pendeldienst van station Lunteren naar de Werelt v.v.

Datum 4 december 2018
Locatie de Werelt
Plaats Lunteren

Accreditatie

Toegekend door ABSG (AJN), NVK, Kwaliteitsregister V&V en Registerplein (zie PE-online voor cat.) en Keurmerk Fysiotherapie (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 199
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 229

Doelgroep

Kinderartsen en jeugdartsen. Alle andere geïnteresseerden, zoals jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist, medewerkers jeugdzorg, maatschappelijk werker, POH-GGZ, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen, fysio- en ergotherapeuten, zijn van harte welkom.

Het kind online: tussen feit en fabel

Lunteren, 04-12-2018