Gynaecologie / Verloskunde - Regionale scholing

Terug naar agenda

Verlies en rouw in de geboortezorg

25 oktober 2018, Eindhoven

Let op: de locatie is gewijzigd naar Regardz Gele Kegels, Eindhoven

Omgaan met ouders die hun kindje verliezen

Het verlies van een ongeboren of pasgeboren kind veroorzaakt een intens verdriet. Deze middag staan we stil bij de impact voor ouders en professionals. We beginnen met een schets van verlieswerking door prof.dr. Manu Keirse. Auteur en ervarings-deskundige Suzan Hilhorst deelt op persoonlijke wijze haar ervaringen en inzichten. Ook professionals worden geraakt, prof.dr. Jan Jaap Erwich geeft aan hoe we elkaar kunnen steunen. Het gebruik van de watermethode wordt uitgelegd door Ilona Tiemens-van Putten. Francien Bisschop en Ruth van den IJssel (partners van Still born) sluiten af met praktische tips over verzorging van een dood kindje en het omgaan met ouders.

Datum 25 oktober 2018
Locatie Regardz Gele Kegels
Plaats Eindhoven

Accreditatie

Toegekend door KNOV (3,5 uur/cat. A), Kwaliteitsregister V&V (3 pnt), Registerplein (3,5 registerpnt); aangevraagd bij NVOG en KCKZ

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 125,-
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 150,-

Doelgroep

Verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen O&G, kraamzorg, verloskundig geïnteresseerde huisartsen en overige belangstellenden

Let op: de locatie is gewijzigd naar Regardz Gele Kegels, Eindhoven

Verlies en rouw in de geboortezorg

Eindhoven, 25-10-2018