Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar agenda

Dilemma’s, kansen en deugden binnen de forensische zorgsector

15 november 2018, Almere

10 jaar FPC de Oostvaarderskliniek, deze gelegenheid willen we niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan!

10 jaar met successen, tegenslagen, leermomenten, onverwachte plotwendingen, wonderlijke personages en dingen om best een beetje trots op te zijn. In augustus 2008 opent de Oostvaarderskliniek in Almere haar deuren, een prachtig nieuw gebouw met tralies aan de binnenkant, symbool voor de openheid in geslotenheid.

Een terugblik op de afgelopen tien jaar laat zien dat de forensische zorg te maken heeft gehad met ingrijpende veranderingen. De duur van de tbs-behandeling nam vanaf 2008 toe, als gevolg van de implementatie van aanbevelingen vanuit het rapport van de Commissie Visser. Hierdoor werden verlofaanvragen onafhankelijk door het Verlof Adviescollege getoetst en kwam meer nadruk te liggen op het beveiligen van de maatschappij met behulp van maatregelen als risicotaxatie en risicomanagement.

In het manifest van Lunteren zijn forensische zorgklinieken bij elkaar gekomen om gezamenlijke oplossingen te bedenken tegen de toenemende impopulariteit van de tbs-maatregel, als goede behandeling tegen recidivegevaar. Inmiddels is de behandelduur weer wat afgenomen en is er een kleine stijging van het aantal opleggingen te zien.

Het forensisch veld is een veld in beweging met altijd uitdagingen. De ogenschijnlijke tegenstelling van het beveiligen van de samenleving en het resocialiseren van de patiënt brengt veel verantwoordelijkheden en dilemma’s met en in zich mee. Dit vereist een voortdurende dialoog met alle betrokken partijen.

Datum 15 november 2018
Locatie FPC de Oostvaarderskliniek
Plaats Almere

Accreditatie

Toegekend door VSR, Kwaliteitsregister V&V en NOvA (4 pnt), NVvP (3 pnt) en FGzPt (2 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 75,-

Doelgroep

Professionals binnen de forensische (verslavings)zorg, zoals directie, management, zorgprofessionals, rechters, advocaten, verwijzers, zorginkopers, verzekeraars, politici, gemeentelijke ambtenaren, ketenpartners en relaties.

Dilemma’s, kansen en deugden binnen de forensische zorgsector

Almere, 15-11-2018