Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar agenda

Beslissingen over wilsbekwaamheid II

9 november 2018, Doorn

Masterclass over de consequenties voor medische en juridische dilemma’s

Het beoordelen van de wilsbekwaamheid levert steeds meer dilemma’s op voor betrokken juristen en medici. Cliënten en hun naasten verwachten (te) veel van hen. Bovendien is de reikwijdte van de beslissingen groot, zeker nu wilsbeschikkingen naast vermogensrechtelijke zaken ook steeds meer over medische aspecten gaan, zoals wensen m.b.t. behandeling of levenseinde.

  • Is de notaris wel de aangewezen persoon om wilsbekwaamheid te beoordelen, zeker als het gaat om medische zaken?
  • Wat is het verschil in de beoordeling van wilsbekwaamheid voor vermogensrechtelijke en medische wensen?
  • Moet een arts altijd doen wat in een wilsverklaring staat? Is dit een recht of een gunst?
  • Wat kan er wel/niet met een levenstestament en wat is de houdbaarheid ervan?
  • Wat is de rol van behandelaar, notaris, VIA-arts en andere betrokkenen, en hoe werken ze samen?
  • Welke ethische overwegingen zijn van belang bij het wikken en wegen bij dilemma’s?

Met deze en andere vragen gaan we aan de slag tijdens deze interactieve masterclass. Er is veel aandacht voor de uitwisseling van visies en standpunten tijdens de bespreking van casuïstiek in groepjes. Het doel is u duidelijkheid te verschaffen over de rollen van de diverse betrokkenen en u te helpen navigeren in deze complexe materie. Samen komt u verder!

Met medewerking van mr. John Kroes (notaris), prof.dr. Jan Swinkels (psychiater), dr. Dorothea Touwen (medisch ethicus) en dr. Astrid Vellinga (psychiater)

Datum 9 november 2018
Locatie Landgoed Zonheuvel
Plaats Doorn

Accreditatie

Toegekend door ABAN (geldig voor alle BIG-erkende specialismen), BPBI, KNB, NBPB en NOvA (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395,-
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 425,-

Doelgroep

Professionals uit juridische en medische wereld, zoals:
- advocaten, notarissen, rechters, curatoren, mentoren, bewindvoerders
- specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, artsen indicatie & advies, psychiaters, intensivisten, kinderartsen, huisartsen
Andere belangstellenden (bv sociale wijkteams en maatschappelijk werkers) zijn eveneens van harte welkom

Beslissingen over wilsbekwaamheid II

Doorn, 09-11-2018