Medisch specialismen - Regionale scholing

Terug naar agenda

Expert meeting: Cardiovasculair risicomanagement bij diabetes en verhoogd risico op HVZ

20 november 2018, Tilburg

CVRM bij patiënten met diabetes en verhoogd risico op hart- en vaatziekten moet in een multidisciplinair overleg plaatsvinden, waarbij 1e en 2e lijn samen de behandeldoelen afspreken. Internist, cardioloog, huisarts en diabetesverpleegkundige behandelen met zijn allen dezelfde patiënt. Zij moeten samen keuzes gaan maken, inschatten wat het hoogste risico is. Internisten Ben Imholz en Jack Heijster bespreken met u:

  • Nieuwe opties om HVZ te voorkomen bij diabetes
  • Wie behandelt de diabetes bij een diabetespatiënt, die een hartinfarct heeft gekregen?
  • Wanneer gaat deze patiënt weer terug naar de huisarts?
  • Moet bij elke patiënt met diabetes én HVZ de LDL streefwaarde lager zijn dan 1,8?

Sprekers
Ben Imholz, internist, ETZ, Tilburg
Jack Heijster, internist, ETZ, Tilburg

Het programma begint om 18.30 uur, broodjesbuffet vanaf 18.00 uur
Deelname is kosteloos

Deze nascholing wordt mogelijk gemaakt door Novo Nordisk BV

Deze nascholing wordt ook gehouden op:
22 november in Rotterdam (klik hier)
17 januari in Utrecht (klik hier)

Datum 20 november 2018
Locatie ETZ-Elisabeth
Plaats Tilburg

Accreditatie

Toegekend door NIV (1 pnt), Kwaliteitsregister V&V (2 pnt)
Geïnteresseerde (kader)huisartsen en cardiologen kunnen via de 25% regeling hun punt (1) toegekend krijgen

Doelgroep

Internisten, cardiologen, vasculair geneeskundigen, endocrinologen, nefrologen, AIOS Interne geneeskunde en cardiologie, huisartsen, verpleegkundig specialisten, diabetesverpleegkundigen en andere geïnteresseerden

Expert meeting: Cardiovasculair risicomanagement bij diabetes en verhoogd risico op HVZ

Tilburg, 20-11-2018