Zorg en Welzijn - Symposium

Terug naar agenda

Expertisedag voor Maatschappelijk werkers

31 januari 2019, Ede

Voor grensverleggers in het maatschappelijk werk.
Ontmoet experts die u informeren en inspireren.

Maatschappelijk werkers worden dagelijks met zeer uiteenlopende vragen en situaties geconfronteerd. Zij staan hierin dicht bij hun cliënten, en dat kan aangrijpend zijn. Daarom is het goed af en toe stil te staan bij en meer te leren over verschillende aspecten van deze dagelijkse praktijk. Tijdens deze dag belichten gerenommeerde sprekers zes relevante thema’s. Zij delen hun kennis en vertalen deze naar uw werkveld. Waar passend komen samenwerkingspartners en verwijsmogelijkheden aan de orde.

Diversiteit in thema’s
Tijdens deze dag leert u over de ontwikkelingen van het genetisch onderzoek en wat dit voor consequenties heeft voor uw cliënten. Ook staan we stil bij de betekenis van verlieservaringen van de cliënt en hoe die in te passen in het dagelijks leven.

Maatschappelijk werker zijn betekent handelen binnen een sterk krachtenveld, je moet kunnen omgaan met meervoudige belangen. Het is onontkoombaar dat eigen emoties en overtuigingen daarbij een rol spelen en soms in de weg zitten. Hoe ga je hiermee om? Ook bespreken we psychosociale problematiek bij cliënten, bezien vanuit het oogpunt van stress, emotieregulatie en narrativiteit. Het is voor maatschappelijk werkers belangrijk kennis te hebben van het verband hiertussen.

Zelfmoordgedachten ontwikkelen zich vaak onder de oppervlakte. Mensen voelen weinig ruimte om zich te uiten. Een goed gesprek en er voor iemand zijn, kan bijdragen aan het doorbreken van de ‘tunnelvisie’. Het laatste thema is de diepe invloed van ziekte en behandelingen op alle levensgebieden. Emotionele verwerking komt dikwijls pas aan de orde nadat ‘alles’ achter de rug is. Wat kan er allemaal spelen en wat kan het maatschappelijk werk bieden?

Datum 31 januari 2019
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door Registerplein (5 punten, Maatschappelijk en Sociaal werk)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 189
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 219

Bij tegelijk inschrijven van 3 of meer personen uit dezelfde organisatie geldt een korting van € 20,- per deelnemer. Groepskortingen worden achteraf niet meer toegekend.

Doelgroep

Voor alle maatschappelijk werkers. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom

Expertisedag voor Maatschappelijk werkers

Ede, 31-01-2019