Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Foetale groeirestrictie anno 2019

10 oktober 2019, Utrecht

Van screening tot de uitkomsten op lange termijn

Het opsporen van placentaire insufficiëntie zoals die zich kan uiten in beperkte foetale groei is en blijft een van de belangrijkste elementen van prenatale zorg, omdat deze gerelateerd is aan de uitkomsten waar het ons om gaat: gezonde moeder, gezond kind. 

Om dit goed te kunnen doen, is een eenduidige definitie nodig van het probleem en moeten we ons richten op de juiste kinderen. Daarvoor zijn een multidisciplinaire aanpak en gedeelde richtlijnen van foetale groeirestrictie belangrijk.

Maar we moeten beter worden! Daarom streven de besturen van de KNOV en de NVOG naar een betere samenwerking op het gebied van opsporing, diagnose en behandeling van foetale groeirestrictie. Beide beroepsverenigingen werken samen aan de aansluiting op elkaars richtlijnen. Tijdens deze bijeenkomst praten we daar verder met u over! 

Datum 10 oktober 2019
Locatie Pathe / CineMec
Plaats Utrecht

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij KNOV, NVOG, NVK en BEN

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 199
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 229

Doelgroep

Verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, kinderartsen, neonatologen en verloskundig geïnteresseerde huisartsen

Foetale groeirestrictie anno 2019

Utrecht, 10-10-2019