Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Foetale groeirestrictie anno 2019

10 oktober 2019, Utrecht

Van screening tot de uitkomsten op lange termijn

Het opsporen van placentaire insufficiëntie zoals die zich kan uiten in beperkte foetale groei is en blijft een van de belangrijkste elementen van prenatale zorg, omdat deze gerelateerd is aan de uitkomsten waar het ons om gaat: gezonde moeder, gezond kind. 

Om dit goed te doen, is een eenduidige definitie en multidisciplinaire aanpak nodig. Tevens moeten we ons richten op de juiste kinderen. Veel is al gedaan, maar we moeten (nog) beter worden! Hoe kunnen bijvoorbeeld Dopplers en andere aanvullende metingen hierin een rol
spelen? De besturen van de KNOV en de NVOG streven ernaar om in goede samenwerking de opsporing, diagnose en behandeling van foetale groeirestrictie te verbeteren en in gedeelde richtlijnen te vatten. Tijdens deze bijeenkomst praten we daar verder!

Datum 10 oktober 2019
Locatie Pathe / CineMec
Plaats Utrecht

Accreditatie

Toegekend door NVK, NVOG (5 pnt), BEN (4 pnt) en KNOV (5 pnt/cat. A)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 199
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 229

Doelgroep

Verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, kinderartsen, neonatologen en verloskundig geïnteresseerde huisartsen

Foetale groeirestrictie anno 2019

Utrecht, 10-10-2019