Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Ouderen op de spoed - Zo doe je het goed

vrijdag 27 september 2019, Driebergen

Help, alweer een oudere op de spoed!
De patiënt op de spoedeisende hulp is steeds vaker een oudere. En deze oudere brengt, behalve de acute aandoening, vaak een complexe onderliggende gezondheidstoestand met zich mee.

Wilt u twitteren over deze bijeenkomst gebruik dan #ouderenopdespoed

Heel ingewikkeld hoeft dat niet te zijn. Als zorgprofessional hoef je niet alles van spoed en geriatrie te weten. De kunst is te weten: waar ligt de grens? Welke kennis en vaardigheden moet ik wel hebben en welke niet? Wat moet nu op de spoed gebeuren en wat kan beter op de afdeling, de poli of in het verzorgingshuis gebeuren? Wanneer is helemaal niet behandelen de beste keuze? Maar hoe organiseer je het dan? Goede voorbeelden komen uit Nijmegen en Deventer. Daar is de samenwerking tussen SEH, andere afdelingen en instellingen buiten het ziekenhuis zo ingericht dat ouderen snel en soepel door de SEH worden geleid. Want dat is het doel: optimale samenwerking, zodat ouderen zo kort mogelijk op de drukke, onrustige spoedeisende hulp hoeven te blijven.

Deze dag staat de vraag centraal hoe u kwetsbare ouderen herkent, wat u moet doen, wat u aan andere afdelingen en instellingen kunt overlaten. En wat je hiervoor nodig hebt. Want: spoedzorg aan ouderen is niet ingewikkeld, als je het maar goed organiseert. Met veel goede voorbeelden door experts uit de spoedeisende zorg en de ouderengeneeskunde, die ook uw prangende vragen beantwoorden. Grijp deze kans om grip te krijgen op de oudere SEH-patiënt.

Het APOP-handboek wordt aan iedere deelnemer uitgereikt.

 

Datum vrijdag 27 september 2019
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door ABC1, NVKG, NIV, NVSHA, NAPA, NVSHV (6 pnt), VSR (5 pnt) en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt/Ambulancezorg-Geriatrie)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Arts € 209
Overige € 189

Bij inschrijven en betalen binnen 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30 verhoogd.

Doelgroep

SEH-arts (i.o.), SEH-verpleegkundige, ambulancemedewerker, afdelingsmanager SEH, kwaliteitsfunctionaris, physician assistant SEH, verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde, geriater en internist. Overige belangstellenden zijn eveneens van harte welkom

Ouderen op de spoed - Zo doe je het goed

vrijdag 27 september 2019, Driebergen