Jeugdgezondheidszorg - Regionale scholing

Terug naar agenda

't Kinderspreekuur 2

dinsdag 10 september 2019, Amstelveen

Let op: locatie is gewijzigd naar Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen

Meer hot topics op het raakvlak van kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg

Interactieve (avond)nascholing in de regio

De regionale nascholing ’t Kinderspreekuur in 2018 bleek een succesformule te zijn. Daarom een 2e editie met wederom actuele onderwerpen waar professionals werkzaam in de kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg veel mee te maken hebben: coeliakie, trends in voeding en ondergewicht.

Coeliakie komt vaker voor bij kinderen dan u denkt. Er is sprake van een grote verscheidenheid in uiting en intensiteit van de symptomen waardoor veel kinderen niet worden gesignaleerd en gediagnosticeerd. Dit is echter wel essentieel om een optimale groei en ontwikkeling te kunnen garanderen.

Voedings- en gezondheidstrends veranderen: in 2019 eten we bijvoorbeeld Poke-bowls, kiezen we meer en meer voor een veganistische leefstijl en zijn we met z’n allen een stuk ‘food wiser’ aan het worden. Veelal is de achtergrond van dit soort trends gelegen in de behoefte aan een gezondere leefstijl. Wat voor effect hebben de trends zelf en de vele discussies hierover op kinderen in ontwikkeling? Zijn er naast de vermeende positieve aspecten ook aandachtspunten of zelfs risico’s?

Het signaleren van kinderen met (dreigend) ondergewicht en ondervoeding behoort tot de taken van de zorgprofessional. Hierbij speelt preventie, onder andere gericht op risicofactoren, een belangrijke rol. Daarom is de nieuwe en unieke JGZ richtlijn ontwikkeld in samenspraak tussen NVK, TNO en AJN.

Het programma biedt ook veel ruimte uw collega’s te ontmoeten. De cursus begint om 17.30 uur (registratie vanaf 17.00 uur) en wordt rond 20.55 uur afgesloten.

Datum dinsdag 10 september 2019
Locatie Ziekenhuis Amstelland
Plaats Amstelveen

Accreditatie

Toegekend door ABSG, NVK, VSR, Kwaliteitsregister V&V (3 pnt) en ADAP (2,5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 95
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 110

Doelgroep

Kinderartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (kinder)diëtisten en andere belangstellenden

Let op: locatie is gewijzigd naar Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen

't Kinderspreekuur 2

dinsdag 10 september 2019, Amstelveen