Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Leven en werken met progressieve aandoeningen

26 september 2019, Ede

Thematische bijblijfsessie met actuele ontwikkelingen uit de kliniek

In toenemende mate is de geneeskunde in staat patiënten met een progressieve aandoening te behandelen, waardoor een steeds betere kwaliteit van leven mogelijk is. Vaak gaat het hierbij om complexe problematiek die zowel sociaal als maatschappelijk een wissel trekt op de patiënt en zijn omgeving. Patiënten willen deel blijven uitmaken van de samenleving en bij hun participatie en re-integratie kunnen terugvallen op zowel curatief werkende specialisten als professionals op het gebied van arbeid en gezondheid. Een optimale vorm van arbo-curatieve samenwerking tussen bedrijfsarts en behandelend sector is echter nog niet vanzelfsprekend. Dat moet anders en beter. Want vanwege de progressie van de aandoening vraagt de patiënt ook om progressie van zorg, met als doel te kunnen blijven leven én werken met zijn aandoening. Daarbij moet ook de beoordeling van de arbeidsbeperkingen en het recht op een uitkering bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, adequaat aansluiten. Dat vereist op zijn beurt een goede afstemming tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts. Dit is de dubbele uitdaging voor de komende decennia. 

Daarom wordt u tijdens deze nascholing volledig bijgepraat over de klinische ontwikkelingen bij vier veel voorkomende progressieve aandoeningen. Zodat u klaar bent om de uitdaging aan te gaan!

Aan de orde komen:
• Multiple Sclerose
• Reumatoïde artritis
• Hartfalen
• COPD

Datum 26 september 2019
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij ABSG en Kwaliteitsregister V&V; bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 350
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 380

Doelgroep

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, sociaal-medisch verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, reïntegratie- en verzuimconsulenten, praktijkondersteuners BA, ergotherapeuten en arbeidsjuristen; andere geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom.

Leven en werken met progressieve aandoeningen

Ede, 26-09-2019