Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar agenda

Rumoer rond de forensische psychiatrie

donderdag 28 november 2019, Lunteren

Constructief bewegen naar verbeteringen

Een onverwachte steekpartij, ontsnapt tijdens verlof en discussie over straffen of behandelen. Steeds opnieuw vormen situaties in de forensische psychiatrie aanleiding tot voorpaginanieuws, waarbij de emoties hoog oplopen. Commissies constateren fouten in de informatieoverdracht, falende risicotaxaties en onvoldoende doortastende behandelaren. En ook rechters en advocaten moeten het regelmatig ontgelden. 

Veiligheid voor alles?
Samenleving en politiek eisen dat de veiligheid van de samenleving voorop staat. De privacy van betrokkenen en het beroepsgeheim van behandelaren moeten maar wijken. Deze eenzijdige berichtgeving en versimpeling van problemen doen geen recht aan de vaak tegenstrijdige belangen in deze complexe materie.

Andere perspectieven
In deze expertmeeting willen we het rumoer rond de forensische psychiatrie vanuit verschillende perspectieven benaderen en van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen. Onder andere:
• Zijn de belangen van de dader altijd tegenstrijdig aan de belangen van de samenleving?
• Klopt de perceptie van weigerende observandi dat ze met tbs slechter af zijn?
• Beïnvloedt de druk vanuit maatschappij en media de oordeelsvorming van rechters?
• Lopen wet- en regelgeving in de pas met de verwachtingen die bestaan over de forensisch-psychiatrische zorg?
• Welke rol spelen de media?

Onder voorzitterschap van Robbert Jan Verkes delen experts uit betrokken vakgebieden hun ervaring, schetsen de knelpunten vanuit hun dagelijks werk en bespreken hun wensen voor de toekomst. U hoort bijdragen van Job Knoester, Erik Masthoff, Michiel van der Wolf, Yvo van Kuijck, Peter van der Laan, Marc Groenhuijsen, Yelle Tieleman, Korrie Louwes, Joke Harte, Gerben Meynen en Johannes Bijlsma. Met al deze gezichtspunten, de kennis van u als deelnemer en die van de sprekers maken we, in een discussie o.l.v. Merel van Dorp, gezamenlijk een constructieve beweging naar oplossingen en verbeteringen.

 

Datum donderdag 28 november 2019
Locatie De Werelt
Plaats Lunteren

Accreditatie

Toegekend door FGzPt (7 pnt), NVvP en NOvA (5 pnt); bij gebleken belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 349
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 379

Doelgroep

Professionals betrokken bij de forensische psychiatrie: staande en zittende magistratuur, advocaten, psychiaters, psychologen, beleidsmakers en medewerkers van forensisch psychiatrische en penitentiaire instellingen, reclassering, verslavingszorg, gemeentelijk instellingen en veiligheidshuizen; ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Rumoer rond de forensische psychiatrie

donderdag 28 november 2019, Lunteren