Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Taalontwikkeling, hoe maak ik het verschil?

vrijdag 17 januari 2020, Ede

Met een prevalentie van 7% komt een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaker voor dan autisme en ADHD. 

Marijn is 2 jaar en spreekt nauwelijks. Zijn zusje Jeanine van 4 jaar is verlegen, hangt erg aan moeder. Op school zegt ze niks tijdens de kringgesprekjes, wel als ze met vriendinnetjes speelt. De juffrouw vertelt moeder dat Jeanine instructies niet goed begrijpt. Ze kijkt naar andere kinderen en imiteert hen.
Murat van 8 heeft grote moeite met het uitspreken van meerlettergrepige woorden zowel in zijn moedertaal als in het Nederlands. Hij heeft een kleine woordenschat in beide talen en kan geen kort samenhangend verhaal vertellen. In groep 3 viel al op dat het leren lezen bij hem moeizaam verliep.
J
oris van 16 heeft lange tijd logopedie gehad. Hij spreekt in korte, onvolledige zinnen, en heeft woede-uitbarstingen, als hij niet goed begrepen wordt door anderen.

TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis bij kinderen met over het algemeen een normaal gehoor en een normale niet-talige intelligentie. TOS kan negatieve gevolgen hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van jeugdigen, alsmede de didactische ontwikkeling en de opleidings- en arbeidsmogelijkheden. Vroegtijdige signalering van en interventie bij taalachterstand of een mogelijke TOS is van belang om het verergeren van de taalproblematiek, en daaruit voortkomende gevolgen voor andere ontwikkelingsgebieden, zoveel mogelijk te voorkomen.

Sedert oktober 2018 is de JGZ-Richtlijn Taalontwikkeling m.b.t. jonge kinderen voorhanden. Met deze richtlijn kan de taalontwikkeling worden gevolgd en ‘niet-pluis’-kinderen reeds op jonge leeftijd gesignaleerd en verwezen. De diagnose TOS wordt gesteld na multidisciplinair onderzoek bijvoorbeeld bij een Audiologisch Centrum. Na de diagnose is een nauwe samenwerking van ketenpartners in het veld en helderheid over ieders taak van groot belang. 

Genoeg stof om het gesprek over aan te gaan.

Datum vrijdag 17 januari 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVK, ABSG (AJN), NIP/NVO (7,5 pnt zie PE-online (incl SKJ) en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt);
Bij voldoende belangstelling uit een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

De Lunchsessie Masterclass Huisbezoeken en de workshop TOS-beleving zijn volgeboekt, u kunt zich hier niet meer voor aanmelden.

Doelgroep

JGZ breed 0-19, zoals jeugdarts, jeugdverpleegkundige, kinderarts, psycholoog, orthopedagoog. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Taalontwikkeling, hoe maak ik het verschil?

vrijdag 17 januari 2020, Ede