Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Innovatieve nazorg voor prematuren

donderdag 6 februari 2020, Ede

1 op de 3 moeders en 20% van de vaders van een prematuur raakt depressief.

In Nederland wordt 1 op de 8 kinderen te vroeg geboren. Dat zijn 13.000 kinderen per jaar.

Een vroeggeboorte is in de meeste gevallen een traumatische gebeurtenis voor kindje en ouders. De eerste periode in het ziekenhuis is een rollercoaster van emoties, zorgen, angsten voor de ouders en medische handelingen, vechten en overleven voor de baby. Na ontslag uit het ziekenhuis begint alsnog een onzekere fase waarin ouders er alleen voor staan en vaak niet op begrip van hun omgeving kunnen rekenen. Ouders vallen langdurig uit in het arbeidsproces en het aantal scheidingen neemt toe. Prematuur geboren kinderen maken een andere ontwikkeling door en volgen daardoor een intensief medisch, paramedisch en psychosociaal nazorgtraject tot en met het 8ste levensjaar (en ook daarna nog…). Gevolgen van prematuriteit in de babytijd kunnen zijn het achterblijven van zuig- en slikreflex, last van reflux, hypermobiliteit, spasticiteit, achterstand in motorische ontwikkeling, slaap-, eet-, en prikkelverwerkingsproblemen. Op latere leeftijd kunnen ook problemen ontstaan met spraakontwikkeling, zindelijkheid en gedrag zoals hyperactiviteit en concentratiestoornis, vormen van autisme, adhd en een lager IQ. Al deze aspecten maken het opgroeien en groot brengen vaak complex. Hoe signaleer je dat bepaalde gedragsproblemen voortkomen uit prematuriteit? Welke adviezen geef je ouders? Hoe begeleid je het beste het gezin?

Tijdens het symposium nemen we je mee in de wereld van de prematuur en het gezin. Je krijgt kennis en inzicht over het brein, de motorische en psychische ontwikkeling, de zorgen en opvoedvragen van de ouders, aanpassingen die scholen en kinderdagverblijven kunnen doen. We reiken tools aan voor alle zorgverleners die te maken hebben met deze problematiek met als doel een vroegtijdige signalering en een optimale begeleiding van kind en gezin.

In samenwerking met  
Datum donderdag 6 februari 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVK, VSR, Keurmerk Fysiotherapie, LV-POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V, ADAP (5 pnt), ABSG (4 pnt) en NIP (K&J) / NVO (OG) (incl. SKJ/5 pnt herregistratie, zie verder PE-online)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Per inschrijving gaat € 5 naar het Kleine Heldenhuis. Zij zet zich in voor het bieden van medische en psychosociale nazorg voor alle gezinnen met een prematuur. Voor meer informatie zie www.hetkleineheldenhuis.nl

Doelgroep

Jeugdartsen, kinderartsen, jeugd- en kinderverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ, orthopedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, leden sociale wijkteams en gezins- en relatietherapeuten

Innovatieve nazorg voor prematuren

donderdag 6 februari 2020, Ede