Zorg en Welzijn - Symposium

Terug naar agenda

Expertisedag voor Maatschappelijk werkers 2020

donderdag 30 januari 2020, Ede

De eerste expertisedag voor maatschappelijk werkers is door de deelnemers bijzonder goed gewaardeerd. Daarom in 2020 opnieuw een dag waar we zes relevante thema’s met u bespreken. Bevlogen sprekers delen hun kennis en vertalen deze naar uw werkveld.

De dag begint met een bijdrage van hoogleraar zorgethiek Carlo Leget over de complexiteit rond het levenseinde. Aan de hand van de filosofie van de palliatieve zorg, verschillende rouwtheorieën en een nieuwe stervenskunst kijken we hoe acceptatie van het levenseinde eruit kan zien. Aansluitend gaat stafarts revalidatie Joke Vollebregt in op centrale sensitisatie, een model waarmee medisch onvoldoende verklaarde chronische pijn kan worden uitgelegd. Wat kun je hier als maatschappelijk werker mee om de begeleiding te verbeteren?

Ferdinand Bijzet van het Kempler instituut vertelt over de waarde van de methode ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening voor de praktijk van het maatschappelijk werk. Juist door je bewust te zijn van wat je zelf ervaart, kun je deze methode toepassen in contact met je cliënt. Daarna aandacht voor geweldloos verzet, ontwikkeld voor opvoedsituaties in gezinnen, maar ook toepasbaar in alle situaties waarin de samenwerking onder druk staat. Pedagoog en mediator Marlijn Kooistra-Popelier legt uit hoe deze methode professionals de mogelijkheid biedt om de regie te herpakken en escalaties te voorkomen.

Met José van Nus-Stad zoomen we aan de hand van casuïstiek in op de psychische en sociale dimensie bij palliatieve zorg en de taken van de maatschappelijk werker. José is mede auteur van Hulp bij helpen, een handreiking aan maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg. Tot slot bespreekt geestelijk verzorger Mustafa Bulut interculturele verschillen in de zorg. Hoe ga je om met iemand die weigert je de hand te schudden? Of liever niet wil horen waar hij/zij aan toe is? Hij reikt inzicht en handvatten aan voor aansluiting bij verschillende leefwerelden.

Kortom een dag vol kennis, heldere inzichten en stof tot nadenken.

Datum donderdag 30 januari 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

toegekend door Registerplein en SKJ (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 199
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 229

Bij tegelijk inschrijven van 3 of meer personen uit dezelfde organisatie geldt een korting van € 15,- per deelnemer. Groepskortingen worden achteraf niet meer toegekend.

Doelgroep

Maatschappelijk werkenden, jeugdzorgwerkers, sociaal agogen, sociaal werkers en andere belangstellenden

Expertisedag voor Maatschappelijk werkers 2020

donderdag 30 januari 2020, Ede