Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Kinderorthopediecongres 2020

dinsdag 1 december 2020, Ede

Ivm de actuele maatregelen vindt het symposium hybride (deels op locatie, deels online) plaats. De plaatsen op locatie zijn vol, u kunt zich nog wel inschrijven om de dag via livestream bij te wonen.

Klik op de link om de evaluatie in te vullen: https://www.survio.com/survey/d/S3T4Y8P6X1K8H6S0W

 

Het tweede lustrum van het Sophia kinderziekenhuis SCEM Kinderorthopediecongres wordt gevierd!

’s Ochtends komen orthopedische en traumatologische aspecten van sportbeoefening door kinderen aan bod. Het team van de kindersportpoli in het Sophia Kinderziekenhuis brengt diverse letsels en problemen voor het voetlicht.

De lunchsessie ‘Stappenplan t.a.v. voorzieningen bij tenenlopen bij Cerebrale Parese’, besproken door een kinderrevalidatiearts van Klimmendaal, is traditioneel gericht op podologen, podotherapeuten en orthopedisch schoenmakers.

‘s Middags staat o.a. de CP-patiënt centraal. De kinderrevalidatiearts licht toe hoe tenenlopen kan worden behandeld en hoe tenenlopen een subtiele uiting kan zijn van Cerebrale Parese. Na de toelichting door de kinderorthopedisch chirurg op het huidige heupbeleid bij CP, bespreekt de kinderfysiotherapeut de peri-operatieve begeleiding bij multilevel chirurgie. Tot slot natuurlijk weer een speciale gastlezing. We zijn zeer vereerd Rick van Rijn, hoogleraar forensische kinderradiologie, en Wouter Karst, forensisch arts, te mogen verwelkomen. Samen presenteren zij: Everything you always wanted to know about child abuse (but were afraid to ask).

Een interessant lustrumprogramma!

Datum dinsdag 1 december 2020
Locatie Pathé
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door KNGF (Register Algemeen en Kinderfysiotherapie, Beroepsgerelateerde deel), Keurmerk Fysiotherapie, ADAP, KABIZ (Stg. Loop), NVK, ABSG (AJN), VGN, Kwaliteitsregister V&V, en NAPA (5 pnt)
Bij gebleken belangstelling vanuit een bepaalde discipline wordt accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Doelgroep

(Kinder)fysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten, jeugdartsen, kinderartsen, (kinder)orthopeden, revalidatieartsen, physician assistants, podotherapeuten, (register)podologen, orthopedisch instrumentenmakers, gipsverbandmeesters, manuele therapeuten, bewegingswetenschappers, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst is ook voor huisartsen zeer interessant

Ivm de actuele maatregelen vindt het symposium hybride (deels op locatie, deels online) plaats. De plaatsen op locatie zijn vol, u kunt zich nog wel inschrijven om de dag via livestream bij te wonen.

Kinderorthopediecongres 2020

dinsdag 1 december 2020, Ede