Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Zwangerschap en Mental Health

donderdag 10 september 2020, Ede

Nieuwe datum, verplaatst van 19 maart

Van angst naar vertrouwen

Met veel genoegen presenteren wij de 4e editie van ‘Zwangerschap en Mental Health’. Tijdens deze editie staat centraal: hoe wordt de bevalling een positieve ervaring voor zowel ouders als zorgverleners, met zo weinig mogelijk angst vooraf? 

Het eerste deel van de bijeenkomst gaat over het verminderen van angst voor de bevalling bij de zwangere, en van onze eigen angsten als zorgverleners. Hierna worden praktische handvatten geboden voor het vergroten van vertrouwen bij aanstaande ouders in de naderende bevalling en in hun eigen competenties. Diverse experts delen hun kennis in plenaire sessies en workshops. 

Angst voor de bevalling is er in alle gradaties, van gezonde spanning tot een uitgesproken fobie of trauma. Dit kan tot uiting komen in een primaire sectio-verzoek, in uitgebreide bevalplannen of juist helemaal niets over de bevalling willen weten. Anne-Marie Sluijs bespreekt achtergronden van angst en welke opties er zijn om hier goede begeleiding in te geven. Ook onze eigen angsten als zorgverleners kunnen een rol spelen. Hoe beïnvloedt dit je manier van counselen, wat doet woordgebruik daarbij en hoe ga je om met verschillende ideeën binnen je team over zorg buiten de richtlijn? Rebekka Visser en Marieke de Vries geven hun kritische visie. 

In de workshops komen onder meer aan de orde: de actieve rol van de partner, de samenwerking tussen een doula en andere zorgverleners, juridische aspecten, en hoe angstige ouders vertrouwen te geven. We besluiten de dag met een inspirerende voordracht van Milli Hill, schijfster van ‘Positief over bevallen’ en oprichtster van de Positive birth movement.

Datum donderdag 10 september 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door KNOV (cat.A), NVOG, NIP, Kwaliteitsregister V&V, VVAK en VSR (5 pnt) en NBvD (2 pnt).
Bij voldoende belangstelling van een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Doelgroep

Gynaecologen, verloskundigen, psychiaters, (GZ-/klinisch) psychologen, kinderartsen, huisartsen, jeugdartsen, vertrouwensartsen, verpleegkundigen, doula's, maatschappelijk werkers, zorgverleners in de GGZ/psychiatrie, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Nieuwe datum, verplaatst van 19 maart

Zwangerschap en Mental Health

donderdag 10 september 2020, Ede