Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Grote Woorden in de Gezondheidszorg: Verantwoordelijkheid

vrijdag 5 juni 2020, Utrecht

Verantwoordelijkheid is het tweede thema in de serie ’Grote woorden in de gezondheidszorg’ waarin SCEM jaarlijks een kernbegrip uit de zorg belicht en laat fileren. De serie biedt professionals in de zorg gelegenheid stil te staan bij een woord dat gemakkelijk, soms wellicht zelfs argeloos gebruikt wordt, maar van fundamentele betekenis is voor patiënten, zorgprofessionals en de wereld om hun relatie heen. De eerste editie in 2019 (met als thema acceptatie) is uitermate goed beoordeeld. 

Voor deze tweede editie is als thema gekozen Verantwoordelijkheid. Ook dit is een groot woord in de Gezondheidszorg dat nadere reflectie en duiding verdient. Welke verantwoordelijkheid hebben patiënten, professionals en de samenleving? Waardoor komt verantwoordelijkheid onder druk te staan? Inhoud, reikwijdte en domein van verantwoordelijkheid behoren tot de moeilijkste vraagstukken voor zowel zorgprofessional als patiënt en mantelzorger, iedere dag opnieuw.  

Noteert u de datum alvast in uw agenda? We houden u op de hoogte van het programma, inschrijven is al mogelijk.

Datum vrijdag 5 juni 2020
Locatie Muntgebouw
Plaats Utrecht

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing: geldig voor alle erkende specialismen); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 299

Doelgroep

Artsen en andere professionals in de zorg

Grote Woorden in de Gezondheidszorg: Verantwoordelijkheid

vrijdag 5 juni 2020, Utrecht