Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen

donderdag 23 april 2020, centraal in Nederland

Kind in de Knel 5

Echtscheiding en kinderen is en blijft een lastig onderwerp. Ouders hebben vaak geen idee hoe ingewikkeld ouderschap na de scheiding kan zijn. Ze proberen het leven van hun kinderen gewoon door te laten gaan, maar dan op twee plekken. Ondanks deze goede bedoelingen kunnen gevoelens van pijn, boosheid en afgunst zodanig zijn dat ze er moeilijk overheen kunnen stappen. Als deze emoties de boventoon voeren wordt het lastig zo niet onmogelijk om het ouderschap gezamenlijk in te vullen, elkaar te informeren of afspraken over geld te maken. Zolang (ex)partners bonje met elkaar hebben, kunnen ze niet samen goed voor de kinderen zorgen.

Deze vijfde editie van Kind in de Knel gaat daarom onder andere over het inzicht dat hoe beter ouders hun relatie als partners afhechten, hoe beter dit ook is voor hun kinderen.

Aan het programma wordt momenteel hard gewerkt, inschrijven is al mogelijk.

Datum donderdag 23 april 2020
Locatie volgt
Plaats centraal in Nederland

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij ABSG, Kwaliteitsregister V&V, Registerplein, VFAS, SKJ en MfN; bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Doelgroep

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, familierechtadvocaten, mediators, familierechters, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, medewerkers buurt- en wijkteams, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, kindercoaches en -therapeuten en andere belangstellenden

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen

donderdag 23 april 2020, centraal in Nederland