Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Kinderen en geestelijke gezondheid: de NVK GGZ dag

donderdag 18 juni 2020, Arnhem

Elk kind heeft wel eens psychische problemen. Dat is vaak een reactie op een gebeurtenis en gaat meestal vanzelf weer over. Als een kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling door een psychische ontregeling kan er sprake zijn van psychische stoornis. Dat is helaas bij ongeveer vijf procent van de kinderen het geval; in elke schoolklas zitten gemiddeld dus wel één of twee leerlingen met een psychische stoornis. 

Deze kinderen hebben baat bij professionele hulp van een kinderpsycholoog, kinderpsychiater, orthopedagoog of een andere gespecialiseerde behandelaar. Behandeling kan deze kinderen beter maken of verdere ontregeling voorkomen, en de problemen draaglijker maken. We weten dat 75% van alle psychische klachten al vroeg beginnen, vaak voordat iemand 25 jaar oud is. Kortom: kinderen en geestelijke gezondheid is een thema wat er toe doet! Vandaar dat we gezamenlijk optrekken. Op donderdag 18 juni gaan we tijdens de NVK GGZ dag in op onderwerpen die relevant zijn voor zowel de kinder- en jeugdpsychiater, jeugdarts en kinderarts. Een dag boordevol inhoud!

Het programma begint om 09.00 uur en eindigt circa 17.30 uur.

P.S. U kunt als ggz-professional ook het dagprogramma van het NVK Congres op donderdag 18 juni bijwonen; accreditatie wordt bij diverse beroepsverenigingen aangevraagd.

Inschrijven
De GGZ NVK dag vindt plaats op donderdag 18 juni a.s. (tweede dag van het NVK Congres). Voor direct inschrijven klik hier. Kies in stap 1 onder Functie voor GGZ-professional en in stap 2 vinkt u aan donderdag 18 juni.
Alle informatie over het NVK Congres 2020 vindt u op de website van de NVK, klik hier voor de congrespagina.

Datum donderdag 18 juni 2020
Locatie Congrescentrum Papendal
Plaats Arnhem

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij NVvP, NIP (eerstelijns, NIP K&J), NVK, VSR en Kwaliteitsregister V&V. Bij voldoende belangstelling uit een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor het dagprogramma 18 juni: € 140
Na 26 mei wordt het inschrijfgeld met € 50 verhoogd.

Doelgroep

Zorgprofessionals werkzaam binnen de GGZ en kinderartsen

Kinderen en geestelijke gezondheid: de NVK GGZ dag

donderdag 18 juni 2020, Arnhem