Huisartsgeneeskunde - Regionale scholing

Terug naar agenda

Verdiepingscursus praktische diabeteszorg

De verdiepingscursus praktische diabeteszorg wordt omgezet naar een online live-stream versie met veel mogelijkheden voor interactie. Deze omzetting doen wij omdat de LHV ontraadt bij elkaar te komen voor scholing als de aanwezige huisartsen/zorgverleners allemaal uit één regio komen, gezien het belang om continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

De actieve cursusopzet blijft gelijk, alleen doet u thuis mee via uw laptop, PC, Mac, smartphone en/of tablet. Na inschrijving informeren we u hoe de online scholing werkt.

Lastige vragen uit de huisartsenpraktijk

Bij verschillende stappen en beslismomenten tijdens de behandeling van mensen met diabetes type 2, kan bij de huisarts en de praktijkondersteuner behoefte zijn om met elkaar te sparren over het beleid. Laagdrempelig overleg met de tweede lijn is daarbij vaak handig. Om tegemoet te komen aan die vraag heeft SCEM een cursus ontwikkeld waarin verschillende stappen en beslismomenten tijdens de behandeling van mensen met diabetes aan bod komen:

  • Beleid bij verminderde nierfunctie
  • Begeleiden van patiënten met Flash Glucose Monitoring (FGM) bij een intensief insulineschema
  • Beleid na een doorgemaakt cardiovasculair event
  • Behandeling van oudere patiënten met verminderde cognitie
  • Praktische aspecten van starten met GLP-1 therapie

Het programma begint om 18.00 uur (vanaf 17.30 uur registratie en ontvangst met buffet) en eindigt circa 21.15 uur.

Deze nascholing wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk B.V.

Datum dinsdag 6 oktober 2020
Locatie Van der Valk
Plaats Ridderkerk

Accreditatie

Toegekend ABC1, Kwaliteitsregister V&V, NVvPO (3 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 50

Doelgroep

Huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

Verdiepingscursus praktische diabeteszorg

dinsdag 6 oktober 2020, Ridderkerk