Zorg en Welzijn - Symposium

Terug naar agenda

Suïcidepreventie bij jongeren

dinsdag 6 oktober 2020, Ede

Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 hebben we besloten scholing Suicidepreventie bij jongeren te verzetten naar 5 oktober 2021. Het streven is om op deze dag een passend programma aan te bieden in een normale fysieke bijeenkomst, omdat interactie tussen de verschillende beroepsgroepen bij deze bijeenkomst essentieel is.

Datum dinsdag 6 oktober 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door LV POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V, Registerplein (5 pnt); aangevraagd bij NIP/NVO (tevens geldig voor SKJ)

Doelgroep

(Kinder- en jeugd)psychologen, SPV, medewerkers jeugdzorg, (school)maatschappelijk werkers, jeugdartsen (12-18 jaar), POH's-GGZ, medewerkers zorgteams van scholen, sociale wijkteams en andere belangstellenden

Suïcidepreventie bij jongeren

dinsdag 6 oktober 2020, Ede