Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Leven en werken met en na kanker

vrijdag 25 september 2020, Ede

Voor het invullen van de evaluatie, klik op deze link: https://www.survio.com/survey/d/K6D5K5N2V8B2M7G8G

 

Thematische bijblijfsessie met actuele ontwikkelingen uit de kliniek

Steeds beter is de geneeskunde in staat patiënten met kanker met goed resultaat te behandelen, waardoor een betere levensverwachting en betere kwaliteit van leven mogelijk is. Patiënten blijven steeds meer deel uitmaken van de samenleving, en keren dus ook steeds vaker terug naar het werk. Bij hun participatie en re-integratie hebben ze naast behandeling door curatief werkende specialisten ook uw hulp nodig als professional op het gebied van arbeid en gezondheid. Om uw rol in de advisering en beoordeling van werknemers met kanker en hun werkgevers optimaal in te vullen, is het van groot belang goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling. En deze ontwikkelingen gaan (gelukkig) erg snel.

Daarom wordt u tijdens deze nascholing volledig bijgepraat over de klinische ontwikkelingen bij vier veel voorkomende kankerdiagnoses. Zo kunt u beter rekening houden met prognose en beperkingen, en daardoor bijdragen aan kwaliteit van leven én werken met en na kanker. Aan de orde komen:
- Huidkanker
- Borstkanker
- Prostaatkanker
- Darmkanker
- Algemene re-integratie aspecten bij en na kanker

Datum vrijdag 25 september 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door Kwaliteitsregister V&V en ABSG (5 pnt).
Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 365
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 395

Doelgroep

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, sociaal-medisch verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, reïntegratie- en verzuimconsulenten en praktijkondersteuners BA; andere geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom.

Leven en werken met en na kanker

vrijdag 25 september 2020, Ede