Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar agenda

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2020

donderdag 26 november 2020, Lunteren

Het symposium vindt online plaats

Klik op de link om de evaluatie in te vullen: https://www.survio.com/survey/d/L7P9X5Z1D7L7K3V4M

 

Expert meeting over constructief bewegen naar verbetering

Incidenten in de forensische psychiatrie krijgen veel media-aandacht, maar hebben ook enorme impact op organisaties, beleidsmakers en bestuurders. Meningen over de forensische psychiatrie komen van alle kanten. Tijdens deze tweede expertmeeting debatteren we over centrale en prangende vragen met inbreng van wetenschappers, beleidsmakers en professionals.

Wat doet het met je als behandelaar als er een incident plaatsvindt? Psychiater Regina Schipper maakte het mee bij forensisch psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder: cliënt Michael doodde Anne Faber. Hoe ga je om met het gevoel dat je misschien iets over het hoofd gezien? Kan een team weer ‘gewoon’ aan het werk na een tijd? De roep uit politiek en maatschappij na een incident is vaak: langdurig opsluiten. Uitleggen aan burgers waarom dat niet de oplossing is om de veiligheid van de samenleving te waarborgen, valt niet mee; luister naar Hans Gillissen, oud-burgemeester van Venraij, over de spagaat waarin burgemeesters zitten.

Welke maatregel humaan en te rechtvaardigen is én wat binnen Europa verschillen in uitkomsten zijn van detentie of behandeling voor patiënten en de samenleving, vertelt Birgit Völlm. Zij is hoogleraar forensische psychiatrie en plaatst de maatregelen en uitkomsten in Europees perspectief. Advocaat Cees Korvinus, tot voor kort lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, geeft een kritische beschouwing over de ontwikkelingen rond het opleggen van tbs en andere maatregelen aan daders met een psychiatrische stoornis.

Op welke manier is bezuinigen mogelijk als je behandelperspectief en veiligheid in het vizier houdt? Frank Candel, programmadirecteur forensische zorg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, deelt de kersverse scenario’s uit het rapport dat in november 2020 uitkomt. Ook worden de Koningsheideprijzen uitgereikt, aan jonge wetenschappers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de forensische psychiatrie en/of psychologie.

Tijdens deze dag bespreken we wat we van elkaar kunnen leren en hoe we samen verder kunnen komen. Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar mogelijke oplossingen en wenselijke veranderingen. Praat u mee?

Onder auspiciën van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en van de Vereniging van TBS-advocaten

Datum donderdag 26 november 2020
Locatie de Werelt
Plaats Lunteren

Accreditatie

Geaccrediteerd door FGzPt, NVvP (5 punten) en NOvA (5 PO-punten); certificaat voor advocaten wordt aan het einde van de dag uitgedeeld

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 325

Leden van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en van de Vereniging van TBS-advocaten komen in aanmerking voor een reductie van € 40

Doelgroep

Professionals betrokken bij de forensische psychiatrie: staande en zittende magistratuur, advocaten, psychiaters, psychologen, beleidsmakers en medewerkers van forensisch psychiatrische en penitentiaire instellingen, reclassering, verslavingszorg, gemeentelijk instellingen en veiligheidshuizen; ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Het symposium vindt online plaats

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2020

donderdag 26 november 2020, Lunteren