Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Zorg rond de pasgeborene

maandag 25 oktober 2021, 's Hertogenbosch

Hart • Hersenen • Slaap

Jij bent van harte uitgenodigd op het jaarlijks terugkerend symposium Zorg rond de pasgeborene, dit jaar mede georganiseerd door het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht (expertisecentrum van hart en hersenen) en het Diakonessenhuis te Utrecht. 

De focus ligt op de neurologische ontwikkeling van de neonaat. Hoogleraar en neonatoloog Manon Benders staat stil bij de preventie van de mogelijke gevaren voor het pasgeboren brein. Hersenschade kan optreden als gevolg van een cardiale aandoening. Door tijdig prenataal ingrijpen wordt het risico hierop aanzienlijk verminderd. Kindercardioloog Hans Breur legt uit hoe je neonaten met een aangeboren hartafwijking kunt beschermen tegen hersenschade. Ook voorkom je door preventieve maatregelen hersenschade bij hyperbilirubinemie.

Van hart en hersenen gaan we door naar slaap, want nieuwe inzichten tonen de cruciale invloed van slaap op de ontwikkeling van de hersenen. Én laten we ook niet vergeten hoe cruciaal goede slaap voor ons zorgprofessionals is! Behalve inspirerende verhalen en adviezen voor in de praktijk, is er ruimte voor discussie en vragen. Na deze bomvolle dag vol boeiende presentaties ben je nóg beter in staat om optimaal voor het brein te kunnen zorgen!

Truus Vanlier-prijs
Wil jij als enthousiaste professional je collega's in het land informeren over jouw verbetering op het gebied van geboortezorg via een posterpresentatie tijdens het symposium? Meld dan nu je project, best practise, onderzoek of innovatie aan via zorgrond@scem.nl Inzenden is mogelijk tot 17 september 2021. Zie voor de criteria de PDF in de rechterkolom van deze webpagina. De Truus Vanlier-prijs ter waarde van € 500 wordt uitgereikt voor de meest innovatieve en prikkelende poster.

 

Datum maandag 25 oktober 2021
Locatie Congrescentrum 1931
Plaats 's Hertogenbosch

Accreditatie

Toegekend door Kwaliteitsregister V&V, VSR (5 pnt), KNOV (5,5 pnt) en NAPA (4 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 129
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 149

Doelgroep

Kinder-, neonatologie-, obstetrieverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundig specialisten en physician assistants
Ook interessant voor jeugdverpleegkundigen 0-4 jaar

Zorg rond de pasgeborene

maandag 25 oktober 2021, 's Hertogenbosch