Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

17e WOG-cursus Gynaecologische oncologie

28 en 29 januari 2021

Van fysiek naar virtueel

Omdat wij het, net als de NVOG, belangrijk vinden dat het onderwijs gewoon doorgaat. Het wordt anders dan de fysieke cursus, maar passend in deze tijd, waarbij we gewend zijn geraakt aan de vele mogelijkheden van het online werken. Het programma is aangepast aan de aandachtspanne van een online deelnemer. Je kunt thuis meedoen via je laptop, PC, smartphone en/of tablet. En een gezamenlijke borrel zal niet ontbreken, zij het virtueel.

Na het volgen van de WOG - cursus ben je weer helemaal op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen in diagnostiek, behandeling en nazorg van de gynaecologische tumoren.

Bijblijven en verdieping van kennis
In kleine groepen (break-out sessies) gaan we actief aan de slag met casussen over cervix-, endometrium, vulva- en ovariumcarcinoom, die je een leerzame ervaring zullen opleveren.  

Er wordt gevraagd om je voor te bereiden op deze casuïstiek, waarvoor je ruim van tevoren instructies ontvangt. Vervolgens krijgt alles een plaats in de State of the Art – voordrachten. Daarnaast zijn er diverse presentaties die voor de gynaecologische oncologie relevant zijn: beeldvorming, radiotherapie, chemotherapie, rol van de minimaal invasieve chirurgie, erfelijkheid, trofoblast tumoren, wetenschap, palliatieve zorg, nazorg en follow-up na kanker.

Cursuscommissie
Katja Gaarenstroom, voorzitter / gynaecoloog oncoloog, LUMC
Ruud Bekkers, gynaecoloog oncoloog, Catharina Ziekenhuis
Brigitte Slangen, gynaecoloog oncoloog, MUMC+
Ronald Zweemer, gynaecoloog oncoloog, UMCU

Datum 28 en 29 januari 2021

Accreditatie

Aangevraagd bij NVOG (voor 10 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Gynaecoloog/fellow € 495
Aios € 395 

 

Doelgroep

GOA’s (gynaecoloog met aandachtsgebied oncologie), fellows gynaecologische oncologie, algemeen gynaecologen en AIO’s gynaecologie (in tweede deel opleiding of met differentiatie oncologie)

17e WOG-cursus Gynaecologische oncologie

28 en 29 januari 2021