Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

9 maanden Wet verplichte GGZ

donderdag 8 oktober 2020, Houten

Bijeenkomst met maximaal 30 deelnemers

Waar staan we nu?

Negen maanden na de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) is het tijd voor een eerste tussenbalans. Waar staan we nu? Zijn we de eerste kinderziektes te boven of is er nog veel werk te verzetten? Maar vooral: welke inzichten hebben we inmiddels opgedaan en welke aspecten zijn nog onduidelijk?

In deze masterclass staan we stil bij de actuele ontwikkelingen rondom de Wet verplichte GGZ. U krijgt een uitgebreid overzicht van de relevante jurisprudentie, parlementaire stukken en literatuur tot nu toe. Welke lessen en conclusies kunnen daaruit worden getrokken voor u als professional in de praktijk van de GGZ? Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de praktische uitwerking van de wet. Wat kunnen we leren van de goede voorbeelden die er zijn? En met name: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor de patiënt uiteindelijk verbetert?

Aan de orde komen onder andere:
• Procedure crisismaatregel en zorgmachtiging
• Medische verklaring
• Samenloop met de Wzd, Wfz en WGBO
• Opschaling en afschaling van verplichte zorg
• Wensen en voorkeuren van de patiënt
• Wilsbekwaamheid
• Samenwerking met ketenpartners
• Klachtenregeling en schadevergoeding

Mede omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende ruimte voor interactie en vragen. Zo bent u in één dag helemaal op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen. Basiskennis van de Wvggz wordt verondersteld.

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en juridisch adviseur bij Psycholex, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

De masterclass begint om 10.00 uur en eindigt om ca. 16.00 uur

Datum donderdag 8 oktober 2020
Locatie Van der Valk
Plaats Houten

Accreditatie

Toegekend door VSR en NVvP (5 pnt).
Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Primair voor geneesheer-directeuren, psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten GGZ, medewerkers van het bureau geneesheer-directeur of de Wvggz-administratie, klinisch psychologen, GZ-psychologen, leidinggevenden en andere professionals die zich in de praktijk
met de Wvggz bezighouden.

Bijeenkomst met maximaal 30 deelnemers

9 maanden Wet verplichte GGZ

donderdag 8 oktober 2020, Houten