Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Transculturele aspecten bij common mental disorders

vrijdag 12 maart 2021, Ede

Deze bijeenkomst wordt verplaatst, nieuwe datum volgt binnenkort

Het besef dat psychische problemen worden beïnvloed door culturele factoren begint steeds meer door te dringen tot hulpverleners. Deze invloed beperkt zich niet uitsluitend tot mensen die recent in Nederland zijn aangekomen, zoals asielzoekers, maar geldt zeker ook voor hen die een minder recente migratie-achtergrond hebben. Veel professionals in de gezondheidszorg zullen dat in hun dagelijkse praktijk herkennen. Anderzijds ontbreekt het velen van hen aan kennis, vaardigheden en methoden om effectief met zulke patiënten om te gaan.

Dit symposium wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van een beter begrip van de culturele factoren die een rol spelen bij het ontstaan, voortbestaan en behandelen van psychische problemen, met name van common mental disorders. Het symposium zal bestaan uit een aantal inleidende lezingen en verdiepende sessies waarin verschillende aspecten van de culturele invloeden op de geestelijke gezondheidszorg worden belicht. De sprekers zijn als psychologen en psychiaters experts op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond. Effectieve bejegening, behandelstrategieën, laagdrempelige interventies, en de evidentie daarvoor worden besproken en gedemonstreerd aan de hand van inzichtelijke casuïstiek en rollenspellen. Aan het eind van de dag gaan deelnemers met een beter begrip en een rijker handelingsrepertoire naar huis.

Datum vrijdag 12 maart 2021
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Aangevraagd bij FGzPt, VGCt , NVO en NIP

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

(GZ, klinisch en neuro)psychologen, gezondheidstherapeuten, orthopedagogisch generalisten en gedragstherapeuten. Overige belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!

Deze bijeenkomst wordt verplaatst, nieuwe datum volgt binnenkort

Transculturele aspecten bij common mental disorders

vrijdag 12 maart 2021, Ede