Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2021

donderdag 11 maart 2021, Ede

Eén dag vol praktische informatie en recente nieuwe ontwikkelingen

De onderwerpen voor de BijBlijfsessie Ouderengeneeskunde 2021 zijn bekend!

Deze editie vat opnieuw ontwikkelingen in relevante specialismen voor u samen. Gerenommeerde sprekers behandelen nieuwe inzichten en maken de vertaalslag naar de kwetsbare oudere. Het interactieve karakter van de dag biedt ruimschoots gelegenheid eigen casuïstiek te bespreken, vakgenoten te zien en ideeën uit te wisselen. U wordt op de vertrouwde, praktische wijze bijgepraat over: 

• Hartfalen – nieuwe richtlijn
• Beleid, medicatie op- en afbouw bij hartfalen
• Parkinson – nieuwe richtlijn
• Beleid, medicatie op- en afbouw bij Parkinson
• Primaire en secundaire preventie met antistollingsmiddelen
• Afbouw medicatie bij kwetsbare ouderen
• Nieuwe diabetesmiddelen
• Beleid, medicatie in terminale fase en optimale stervensbegeleiding

Het volledige programma volgt binnenkort, inschrijven is al mogelijk.

Online én op locatie
Voor zover de corona-maatregelen het toestaan, wordt deze bijeenkomst hybride (deels op locatie, deels online) georganiseerd. In verband met de accreditatievoorwaarden voor online scholing worden interactieve momenten in het programma opgenomen. Voor het online bijwonen van het symposium geldt een gereduceerd inschrijfgeld. U kunt bij inschrijven uw voorkeur aangeven. 

Datum donderdag 11 maart 2021
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij ABC1 (specialisten ouderengeneeskunde), NVKG, VRA en VSR

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 299

Online deelnemen
Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, geriaters, revalidatieartsen en gerontologen

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2021

donderdag 11 maart 2021, Ede