Gynaecologie / Verloskunde - Cursus

Terug naar agenda

Bevallingsgerelateerde PTSS en trauma

donderdag 15 april 2021, Ede

Wij stellen uw feedback op prijs, via deze link kunt u de evaluatie invullen: https://www.survio.com/survey/d/G6J1E5I3V8T0M1E8Q

 

Preventie en begeleiding van traumatische bevallingservaringen en PTSS

Zwangerschap, bevalling en kraamperiode zouden een bijzondere, mooie tijd moeten zijn. Helaas ervaren niet alle vrouwen de beloofde ‘roze wolk’. Tien tot twintig procent van de vrouwen vond de bevalling een traumatische ervaring en een deel van hen ontwikkelt (klachten van) een posttraumatische stress stoornis (PTSS) met o.a. nachtmerries, flashbacks, vermijding, schaamte en schuldgevoel. Dat heeft niet alleen effect op het welbevinden van de moeder maar kan ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de moeder-kind-binding en de partnerrelatie. PTSS is te behandelen en geboortezorgprofessionals hebben een belangrijke rol in de begeleiding en nazorg. Idealiter worden uiteraard de traumatische ervaring en psychische klachten voorkómen. Maar hoe dan?

Deze masterclass is je op het lijf geschreven als je wilt weten:
• wat jouw rol als zorgverlener is in het voorkómen van een traumatische bevallingservaring en hoe communicatie, veiligheid, taalgebruik, informed consent en regie hier een cruciale rol in spelen;
• hoe je in de bevallingsvoorbereiding een balans kunt vinden tussen empowerment en het scheppen van realistische verwachtingen;
• hoe je bevallingsgerelateerde PTSS en trauma herkent en hoe je kunt screenen op postpartum PTSS;
• welke nazorg en begeleiding je als geboortezorgprofessional zelf kunt bieden aan vrouwen na een traumatische bevallingservaring en wanneer je verwijst naar bijv. een psycholoog of andere GGZ-zorgverlener;
• hoe je de aanbevelingen uit de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Bevallingsgerelateerde PTSS’ naar de praktijk kunt vertalen.

Gynaecoloog dr. Claire Stramrood biedt je tijdens deze dag inzicht, praktische informatie, duidelijke voorbeelden en veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. Aanvang masterclass 10.00 uur, afsluiting rond 16.00 uur.

Online
Gezien de actuele corona-maatregelen vindt deze bijeenkomst online plaats. Toegekende accreditatie is eveneens geldig voor de online versie. Hiertoe zijn interactieve momenten opgenomen in het programma.

Datum donderdag 15 april 2021
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, NAPA, KNOV, VSR en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt); bij gebleken belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269

Bovenstaand inschrijfgeld betreft online deelnemen

Doelgroep

Gynaecologen, (klinisch) verloskundigen, verpleegkundigen, physician assistants en verpleegkundig specialisten; ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Bevallingsgerelateerde PTSS en trauma

donderdag 15 april 2021, Ede