Zorg en Welzijn - Cursus

Terug naar agenda

Als rouwverwerking stagneert

vrijdag 1 april 2022, centraal in Nederland

...en jij als hulpverlener (nog) harder je best gaat doen

Het begeleiden van nabestaanden is vaak een ingewikkelde, maar ook dankbare, taak. Je wordt geconfronteerd met de pijn en het verdriet van de ander. Soms is de situatie zo lastig dat het verwerken van het verlies ernstig belemmerd wordt en het verwerkingsproces stagneert. Dit kan zo indringend zijn dat je er zelf misschien wel een beetje door ‘uit balans’ raakt. Misschien ga je (nog) harder dan normaal werken of voel je je onmachtig omdat deze pijn onveranderbaar lijkt.

Tijdens deze nascholing gaan we in op hoe je professionele zorg kunt bieden wanneer het risico bestaat dat rouw zich ontwikkelt tot een ‘persisterende complexe rouwstoornis’. Hoe moeten de nabestaanden verder en hoe kun je hen handvatten bieden? Ook staan we stil bij hoe je zelf de professionele balans handhaaft in situaties waarin je extra geraakt wordt. Met inspirerende bijdragen van:
- Leoniek van der Maarel, psycholoog gespecialiseerd in rouwverwerking
- Karin Bosveld, coach/therapeut gespecialiseerd in leiderschap en zelfzorg voor professionals

Datum vrijdag 1 april 2022
Locatie volgt
Plaats centraal in Nederland

Accreditatie

Aangevraagd bij Registerplein, FGzPt, NIP en LV POH-GGZ; bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 299

Doelgroep

Bedoeld voor alle (hbo of academisch) opgeleide professionals die nabestaanden met (complexe) rouw thematiek begeleiden, bv (medisch) maatschappelijk werkers, (GZ, klinisch en eerstelijns)psychologen, (rouw)therapeuten en POH-GGZ

Als rouwverwerking stagneert

vrijdag 1 april 2022, centraal in Nederland