Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2021

30 september, 1 oktober 2021, Driebergen

Op het grensvlak van neurologie en psychiatrie

Geachte collegae,

Wij zijn blij u weer een programma te kunnen aanbieden in het kader van de SCEM-serie over Neurologie & Psychiatrie bij de oudere mens. COVID-19 verliest geleidelijk aan zijn grip op ons en daarmee ontstaat er weer ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaring en kennis. Dit congres met als thema ‘De rol van sekseverschillen bij neuropsychiatrische ziektebeelden’, vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2021.

Op donderdagavond 30 september is er gelegenheid om het psychiatrisch onderzoek nog eens in al zijn facetten langs te zien komen; een workshop die verzorgd wordt door prof.dr. Michiel Hengeveld.

Gezien de goede ervaringen van het afgelopen jaar wordt het symposium weer in een hybride vorm aangeboden, zodat zoveel mogelijk collega’s kunnen deelnemen, online of ter plaatse in het bekende congrescentrum Landgoed de Horst te Driebergen.

Het programma op vrijdag begint met twee voordrachten over de achtergronden van het feit dat meer vrouwen Alzheimer krijgen en meer mannen de ziekte van Parkinson. De rest van de ochtend wordt besteed aan de meest recente inzichten over het zg. vrouwenbrein en aan (genderspecifieke) farmacotherapie bij ouderen. In het middagprogramma gaan we het hebben over angst bij ouderen en dopaminerge stimulatie bij depressie. En we besteden specifiek aandacht aan twee belangrijke ziektebeelden bij ouderen, nl. de late-onset depressie en -psychose. Van groot belang om te herkennen en te weten hoe deze behandeld moeten worden.

Kortom, een programma waarvan we hopen dat het uw interesse heeft gewekt. Mede namens prof.dr. Iris Sommer, co-chair, nodig ik u dan ook weer van harte uit deel te nemen aan dit congres.

Prof.dr. Teus van Laar, neuroloog/klinisch farmacoloog, UMC Groningen

P.S. Voor het symposium op 1 oktober kunt u bij inschrijven uw voorkeur aangeven voor deelname op locatie of online. De masterclass op 30 september vindt op locatie plaats.

Datum 30 september, 1 oktober 2021
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend 30-9: ABC1, NVKG, VSR, Kwaliteitsregister V&V, NVvP (2 pnt)
Toegekend 1-10: ABC1, NVKG, VSR, Kwaliteitsregister V&V, NVvP (5 pnt)
Neurologen kunnen voor 30-9 en 1-10 gebruik maken van de regeling '25% buiten eigen vakgebied'

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

€ 149 voor masterclass 30 september
€ 295 voor symposium 1 oktober
€ 400 voor masterclass 30 september en symposium 1 oktober


*Bij online deelname aan het symposium op 1 oktober wordt € 30 in mindering gebracht op het inschrijfgeld.
**Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30 verhoogd. 

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, (klinisch) geriaters, (ouderen)psychiaters, neurologen en zij die hiervoor in opleiding zijn. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2021

30 september, 1 oktober 2021, Driebergen