Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Verlies in de verloskunde 4

vrijdag 24 september 2021, Ede

Dit symposium vindt, voor zover de maatregelen het toestaan, hybride plaats (deels op locatie, deels online)

Wij stellen uw mening op prijs, via deze link kunt u de evaluatie invullen: https://www.survio.com/survey/d/M9T6W5A2S8S1Q5B6S

 

Verder na het verlies

Helaas loopt het soms anders dan verwacht rond een zwangerschap of bevalling. Dit kan veel gemengde gevoelens met zich meebrengen: verdriet en geluk, hoop en wanhoop, rouw en liefde. Zorgprofessionals spelen in deze fase een essentiële rol in het begeleiden en ondersteunen van de zwangere vrouw en haar omgeving.

In deze vierde editie van Verlies in de Verloskunde besteden we opnieuw aandacht aan de diverse facetten van dit thema. Hiske Kuilman spreekt veel ouders die hun kindje hebben verloren tijdens de zwangerschap of rond de bevalling. Zij gaat in op het rouwproces waar ouders doorheen gaan en op welke manier je als zorgprofessional daar indirect veel invloed op hebt. De bijdrage van Antje Horsch, klinisch psycholoog en onderzoeker, bespreekt de impact van perinataal verlies en hoe een volgende zwangerschap dan ervaren wordt. Aan de hand van concrete voorbeelden illustreert Jorie Horsthuis, schrijver en journalist, het verdriet van overige kinderen in een gezin en hoe je ouders en kinderen tot steun kunt zijn in deze lastige situatie.

Miranda Vorstenbosch is obstetrieverpleegkundige en deed onderzoek naar ervaringen van collega’s met de begeleiding van ouders die een stilgeboren kindje kregen. Haar onderzoek geeft handvatten om een actief nazorgtraject te starten bij emotionele belasting en zo de verwerking te borgen. Family centered care - ofwel gezinsgerichte zorg - staat centraal op de neonatologie afdeling van het Sophia Kinderziekenhuis. Ouders worden ondersteund en aangemoedigd om als gezin actief deel te nemen aan het zorgproces op het niveau en in de mate waarin zij dit zelf wensen en hierbij zoveel mogelijk zelf de regie te nemen. Vader Mathijs
Lourens en kinderarts Patricia Kalkman geven inzicht hierin. 

Kortom, weer een afwisselende dag vol informatie én gesprekken over dit belangrijke thema.

Op locatie én online 
We verwachten dat deze bijeenkomst (evt. met beperkte groepsgrootte) op locatie kan plaatsvinden. Daarom gaan we uit van een hybride bijeenkomst (deels op locatie, deels online). U kunt bij inschrijven uw voorkeur aangeven.

Datum vrijdag 24 september 2021
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, KNOV, Registerplein en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

  Op locatie Online
Verloskundige / gynaecoloog / overig € 249 € 219
Verpleegkundige / maatschappelijk werker € 229 € 199


Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30 verhoogd.

Doelgroep

Verloskundigen, gynaecologen, neonatologen, verpleegkundigen O&G en neonatologie, echoscopisten, maatschappelijk werkers, verloskundig geïnteresseerde huisartsen en overige geïnteresseerden

Dit symposium vindt, voor zover de maatregelen het toestaan, hybride plaats (deels op locatie, deels online)

Verlies in de verloskunde 4

vrijdag 24 september 2021, Ede