Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar agenda

De bipolaire stoornis – op zoek naar balans

vrijdag 17 september 2021, Driebergen

Kleinschalige bijeenkomst

De bipolaire stoornis is een vaak levenslange stemmingsstoornis die ongeveer 2 op de 100 mensen(en daarmee ook hun naastbetrokkenen) treft. Deze aandoening kenmerkt zich door manische of hypomanische episoden, maar het belangrijkste deel van de ziektelast wordt doorgaans bepaald door de terugkerende depressieve episoden. Bovendien hebben mensen vaak last van bijkomende aandoeningen als angststoornissen en middelenmisbruik. Het beloop is heterogeen, maar vanwege de vaak jonge leeftijd waarop de aandoening zich openbaart, kunnen patiënten te maken krijgen met ernstige functionele en maatschappelijke beperkingen, met alle negatieve gevolgen van dien voor opleiding en werk. De bipolaire stoornis neemt hierdoor een positie in binnen de top 5 van meest invaliderende psychische aandoeningen. Daarom deze masterclass, waarin u uitvoerig wordt geïnformeerd over de stoornis en deze beter leert begrijpen, zodat u in uw werk effectiever kunt omgaan met mensen die hieraan lijden.

De docent, psychiater Marc Lochmann van Bennekom, gaat in op de achtergronden van de bipolaire stoornis, depressieve episoden, comborbide aandoeningen en de organisatie van de zorg inclusief de rol van naastbetrokkenen hierbij. Ook wordt u, aan de hand van beeldmateriaal, meegenomen in wat het voor iemand betekent om een bipolaire stoornis te hebben. Bovendien is er ruimte om vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met een ervaringsdeskundige. De interactieve opzet biedt veel ruimte voor eigen inbreng, uitwisseling, vragen en casuïstiek.

De cursus begint om 09.45 uur (registratie vanaf 09.00 uur) en wordt rond 16.00 uur afgesloten. Voor zover de corona-maatregelen het toestaan, vindt deze cursus plaats op locatie met beperkte groepsgrootte.

Docent
Drs. Marc Lochmann van Bennekom • psychiater, Expertisecentrum Depressie, Pro Persona, Nijmegen

Datum vrijdag 17 september 2021
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG, MfN en NOvA (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 595

Doelgroep

Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning en andere belangstellenden

Kleinschalige bijeenkomst

De bipolaire stoornis – op zoek naar balans

vrijdag 17 september 2021, Driebergen