Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

Wet Forensische zorg – Masterclass voor professionals in de GGZ

donderdag 30 september 2021, Driebergen

Deze bijeenkomst vindt plaats op locatie

GGZ-professionals krijgen in toenemende mate te maken met de Wet forensische zorg, vooral als ze werken op gesloten opnameafdelingen, bij FACT-teams, in FPA’s, FPK’s, FPC’s of het gevangeniswezen. Vanuit het uitgangspunt dat vergelijkbare psychische problematiek noodzaakt tot een vergelijkbare behandeling zullen forensische patiënten de komende jaren vaker in de GGZ behandeld worden. De schakelbepaling van artikel 2.3 Wfz maakt het voor de strafrechter mogelijk om in elke fase van het strafrechtelijk traject een zorgmachtiging als bedoeld in de Wvggz af te geven. Tegelijkertijd kunnen patiënten uit de reguliere GGZ tijdelijk worden overgeplaatst naar een FPC. De wet- en regelgeving met betrekking tot dit ‘grensverkeer’ tussen reguliere GGZ en justitiële instellingen is complex en daarom soms lastig in de praktijk toe te passen. 

In deze masterclass wordt een overzicht gegeven van de Wet forensische zorg, met nadruk op de aspecten die voor professionals in de GGZ van belang zijn. We besteden aandacht aan de knelpunten in de forensische zorg en de systematiek van inkoop, indicatiestelling en plaatsing. Vervolgens wordt ingegaan op de samenloop tussen Wfz en Wvggz. Een en ander wordt aan de hand van casuïstiek toegelicht, zodat u de wetten zelf leert toepassen. Aan de orde komen vragen zoals:

  • Wanneer kan een 2.3 Wfz-zorgmachtiging worden afgegeven?
  • Welke verschillen zijn er in aanvraag en uitvoering van een 2.3 Wfz-zorgmachtiging ten opzichte van een ‘gewone’ zorgmachtiging-Wvggz?
  • Welke regels gelden voor reguliere GGZ-patiënten die tijdelijk in een FPC worden geplaatst?
  • Welke beperkingen kunnen worden opgelegd aan TBS-patiënten in een Wvggz-accommodatie?
  • Hoe verlopen verlof en ontslag?
  • Wat geldt voor andere forensische patiënten die in een Wvggz-accommodatie verblijven?
  • Welke gegevens mogen worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en rechtbank, OM en reclassering?
  • Hoe luidt de regeling met betrekking tot weigerende observandi?

Na deze nascholing hebt u voldoende handvatten om de wetten zelf toe te passen in de praktijk!

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater, juridisch adviseur bij Psycholex, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

Aanvang masterclass 10.00 uur, afsluiting rond 16.00 uur

Datum donderdag 30 september 2021
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door VSR en NVvP (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten werkzaam op HIC/IC, bij FACT-teams, in FPA’s, FPK’s, FPC’s of het gevangeniswezen. Ook interessant voor medewerkers bureau geneesheer-directeur, Wvggz-administratie en Wzd-functionarissen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op locatie

Wet Forensische zorg – Masterclass voor professionals in de GGZ

donderdag 30 september 2021, Driebergen