Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

Klachtrecht Wet verplichte GGZ

donderdag 16 september 2021, Ede

Met de invoering van de Wvggz is ook het klachtrecht met betrekking tot de gedwongen zorg ingrijpend gewijzigd. Het aantal klachtgronden is aanzienlijk uitgebreid: van vijf in de Wet Bopz naar vierentwintig in de Wvggz. De klachtencommissie kan voortaan ook bepalen dat de zorgaanbieder een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding dient te betalen aan de betrokkene. Verder maakt de wet het niet alleen voor de betrokkene, maar ook voor de zorgaanbieder mogelijk om tegen de uitspraak van de klachtencommissie in beroep te gaan bij de rechtbank.  

Kennis van de gewijzigde wet- en regelgeving is niet alleen van belang voor professionals die lid zijn van de klachtencommissie Wvggz, maar ook voor geneesheer-directeuren en professionals die in de praktijk veel met de Wvggz te maken hebben. Ruim anderhalf jaar na de invoering van de wet is inmiddels een groot aantal uitspraken van klachtencommissies gepubliceerd. Dit is dan ook een goed moment om eens nader in gaan op het klachtrecht en de ervaringen hiermee uit te wisselen.

In deze masterclass besteden we daarom specifiek aandacht aan het klachtrecht Wvggz. Na een overzicht van de klachtgronden en de regels van de klachtenprocedure, gaan we uitgebreid in op de inmiddels beschikbare jurisprudentie van klachtencommissies en rechtbanken. Welke lessen kunnen daaruit worden getrokken? En welke oplossingen zijn er inmiddels reeds gevonden voor de ervaren knelpunten? U leert in één dag wat voor u in de praktijk van belang is! We bespreken o.a.:
- Wat is het doel van het klachtrecht binnen de Wvggz?
- Welke klachtgronden kent de Wvggz?
- Waarover wordt in de praktijk tot nu toe met name geklaagd?
- Hoe luiden de regels van het ‘formele klachtrecht’?
- Wanneer kan de klachtencommissie schadevergoeding toekennen?
- Hoe moet de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld?
- Wat valt op in de jurisprudentie tot nu toe?
- Welke lessen kunnen daaruit worden getrokken?
- Wanneer is het zinvol om als zorgaanbieder in hoger beroep te gaan?
- Hoe kunt u klachten voorkomen?  

Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er uitgebreid ruimte voor discussie en vragen. Basiskennis van de Wvggz wordt bekend verondersteld. 

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist / juridisch adviseur, PSYCHOLEX gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

Aanvang 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur.

Datum donderdag 16 september 2021
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVvP, VSR en NOvA (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Leden van klachtencommissies, geneesheer-directeuren, psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, medewerkers bureau geneesheer-directeur, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en anderen die zich met de Wvggz bezighouden.

Klachtrecht Wet verplichte GGZ

donderdag 16 september 2021, Ede